Prawo

Dobrowolna wpłata do rąk komornika tańsza od egzekucji

Nie ulega wątpliwości, że koszty koniecznej egzekucji komorniczej powinien ponosić dłużnik. Wynika to z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym to dłużnik odpowiada za koszty egzekucji. Komornik działa na podstawie wniosku wierzyciela, samodzielnie oblicza wysokość opłaty egzekucyjnej, którą następnie dolicza do długu oraz egzekwuje razem z resztą zadłużenia.

Zgodnie z art. 49 ust 1 obowiązującej ustawy o komornikach, w ramach opłaty egzekucyjnej, komornik pobiera od dłużnika równowartość 15% egzekwowanego świadczenia. Jeżeli jednak dłużnik sam zapłaci należność swojemu wierzycielowi, nawet jeżeli komornik podjął już czynności egzekucyjne, to opłata dłużnika wyniesie jedynie 5% egzekwowanego świadczenia, a wierzyciel zmuszony będzie wycofać wniosek od komornika.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie zapłaci całość długu komornikowi, a nie wierzycielowi. Dotychczas takie wpłaty były traktowane jak odzyskane przez komornika, a dłużnik musiał ponieść pełną opłatę w wysokości 15% wartości egzekwowanego świadczenia.

Zasadność ponoszenia pełnej opłaty egzekucyjnej, również w przypadku bezpośredniej spłaty długu do rąk komornika, rozważył Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. P 63/14 orzekł, że przepis art. 49 ust. 1 u.k.s.e. jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w którym umożliwia pobranie opłaty stosunkowej od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi. Oznacza to, że dla dłużnika nie ma różnicy pomiędzy wpłatą do rąk komornika, a wpłatą bezpośrednio wierzycielowi, gdyż poniesie dokładnie takie same, znacznie niższe niż dotychczas, koszty prowadzenia egzekucji.

Warto wspomnieć, że uznanie przez Trybunał przepisu za niekonstytucyjny nie powoduje jego uchylenia, ani utraty mocy obowiązującej. Nie ma zatem możliwości wznowienia postępowania, w którym komornik pobrał opłatę w pełnej wysokości. Przyszłe skutki wyroku Trybunału to przede wszystkim konieczność nowelizacji przepisu, a także redukcja zarobków komorników oraz poprawa sytuacji dłużników, którzy nie zapłacili swoich długów na żadnym z wcześniejszych etapów postępowania sądowego.

Autor:

Jacek Lemiecha, Prawnik

Członek Komisji ds. Legislacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

pzzw-komisja-ds.-legislacji-jacek-lemiecha

 

 

 

 

 

 

 

PZZW-logo-poziom-rgb

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login