Windykacja

Etyczna windykacja jako wymóg rynkowy i powinność moralna

Dla wielu Polaków łączenie etyki z windykacją jest czymś na kształt oksymoronu, który jest awykonalny w praktyce.

Branża windykacyjna, ze względu na przedmiot swojej pracy, jest szczególnie narażona na zarzut nieludzkiego podejścia do dłużników, bezwzględnego egzekwowania długów oraz skupiania się wyłącznie na rachunku ekonomicznym.

Pieniądze to temat drażliwy, tym bardziej, kiedy ich brakuje, a przecież właśnie wtedy pojawia się windykacja. Niesie to ze sobą olbrzymią odpowiedzialność, którą można rozpatrywać na dwóch poziomach: wewnętrznym i zewnętrznym, ale o tym za chwilę.

Etyka nie dla każdego

Etycy powiadają, że można postępować nieetycznie ze względu na niewiedzę. Brak świadomości, że istnieją rozwiązania, które są moralnie słusznie może prowadzić do działań etycznie nagannych, niezależnie od intencji. Innymi słowy menadżer postępujący amoralnie może myśleć, że działa w sposób właściwy, ponieważ brakuje mu refleksji etycznej.

Nie wszystko jednak stracone, bo jak orzekł sam Sokrates, postępowania etycznego (on to nazywa areté) można się nauczyć. Jest to cnota, która w procesie treningu może zostać rozwinięta i udoskonalona. Etyka jest zatem dla chętnych i świadomych.

Pułapka etyczna

Etykę można w pewnym sensie porównać do noża, ponieważ w niepowołanych rękach może zrobić więcej złego niż dobrego. Jedną z funkcji etyki biznesu jest jej wykorzystywanie jako swoistej przykrywki dla działań nieetycznych. Każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie taką sytuację. Na poziomie deklaracji słyszymy o zaangażowaniu, strategii, celach itd., natomiast w praktyce nic się nie zmienia. Jest to cios wymierzony w etykę i jej faktyczne przeznaczenie. Zapewnienia i deklaracje bez pokrycia są w zasadzie gorsze od jej braku. Powierzchowność  obietnic i rzekomego zaangażowania prowadzić musi prędzej czy później do antynomii, która rujnuje reputację.

Dwa wymiary etycznej windykacji

Windykacja to odzyskiwanie zasadnych długów, w której występuje dwóch aktorów: windykator oraz dłużnik. Reprezentują oni dwa wymiary postępowania etycznego, które powyżej zostały określone jako wewnętrzny i zewnętrzny.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że stroną, która wymaga etycznego podejścia jest dłużnik, którego to właśnie windykacja dotyka. Jest to prawda, ale tylko połowiczna. Zapomina się często bowiem, że windykator jest również zaangażowany w ten proces i niejako partycypuje w stresie, który udziela się dłużnikowi. Traktując windykatora jako oprawcę, nie sposób dostrzec w nim człowieka, który zasługuje również na etyczne traktowanie. Dłużnicy zwykle nie poczuwają się do moralnego obowiązku postępowania z windykatorem w sposób, w jaki oczekują, że sami będą traktowani. Dlatego też poza wymogiem etycznego traktowania dłużnika, należy pamiętać też o drugiej stronie tej relacji. To jest zadanie firmy windykacyjnej.

Czy etyka się opłaca?

Rezygnacja z wprowadzania strategii etycznych może się wiązać z przekonaniem o niskiej efektywności w stosunku do ewentualnych kosztów. Faktem jest, że etyki nie da się mierzyć w tak klarowny sposób jak choćby działań marketingowych, ale to jeszcze nie powód, aby dać za wygraną. Przede wszystkim etyka nie musi nieść za sobą nakładów finansowych, może się objawiać w postawie czy organizacji pracy. Metodą małych kroków można wdrażać jej kolejne etapy, które finalnie tworzyć będą spójny program.

Firma to twór, który działa w przestrzeni społecznej. Korzysta z dobrodziejstw powszechnie dostępnych np. infrastruktury miejskiej czy też zasobów ludzkich kształconych w publicznych ośrodkach edukacyjnych. Uwzględniając to, zaczyna panować coraz powszechniejsze przekonanie, że firma powinna (poza generowaniem zysku) służyć społeczeństwu, w którym funkcjonuje. Organizacje, które widzą siebie w perspektywie długoterminowej dochodzą do wniosku, że etyczne traktowanie interesariuszy stanowi wartość, która przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne, o czym świadczą giełdowe indeksy etyczne.

Rolę swoistej powłoki dla etycznych działań w biznesie spełnia często CSR (Corporate Social Responsibility). Jest to dobrowolne zobowiązanie się do uwzględniania aspektów pozaekonomicznych w prowadzeniu działalności.

Podsumowanie

Dzięki działaniom etycznym firmy windykacyjne mogą kreować wizerunek odpowiedzialnego uczestnika rynku, który posiada przejrzyste zasady pracy. Transparentność rodzi wiarygodność biznesową, która jest powietrzem dla podmiotów branży obrotem wierzytelności.

Profesjonalna obsługa długów jest możliwa tylko za sprawą kompetentnej i świadomej kadry niezależnie od szczebla w hierarchii. Etyczny personel to niewątpliwie istotny komponent sukcesu.

Immanuel Kant próbując znaleźć syntetyczną wykładnie etyczną wymyślił imperatyw kategoryczny który brzmi: „Postępuj tylko wedle takiej maksymy, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym.” Etyczna firma windykacyjna to zadanie sobie pytania o to jak sami chcielibyśmy windykować i być windykowani.

Autor:

Łukasz Szatkowski

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 13/15

81-874 Sopot

Tel +48 58 555 23 40

Fax +48 58 555 23 42

infos@infos.org.pl

www.infos.org.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login