Windykacja

Giełdy wierzytelności skutecznym narzędziem windykacyjnym?

Giełdy wierzytelności to od pewnego czasu coraz bardziej popularne narzędzie wspierające proces odzyskiwania wierzytelności. Potocznie zwane internetową giełdą długów, są niczym innym, jak publiczną platformą ogłoszeń, zawierającą oferty sprzedaży wierzytelności. 

Serwis internetowej giełdy wierzytelności jest narzędziem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym. Informacje o długach trafiają do bardzo szerokiej grupy osób, przez co stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem wspierającym odzyskiwanie należności. Portal pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony jest serwisem ogłoszeniowym, pozwalającym dokonać transakcji kupna wierzytelności. Z drugiej zaś pełni funkcję prewencyjną, poprzez możliwość sprawdzania czy dług danego podmiotu nie został wystawiony na sprzedaż.

Po umieszczeniu długu w serwisie – istnieje możliwość wygenerowania wiadomości SMS, email lub zawiadomienia listownego, informującego dłużnika o wystawieniu wierzytelności na sprzedaż. Otrzymuje on wówczas link, pod którym widnieją szczegółowe informacje dotyczące zobowiązania. W praktyce z giełdy wierzytelności korzystają wierzyciele, firmy windykacyjne, kancelarie prawne – podmioty, które dochodzą należności od nierzetelnych klientów i postanawiają sprzedać dług.

Giełda wierzytelności pozwala sprzedać wierzytelność, odzyskując przynajmniej część zaległej kwoty. Dodatkowo sama informacja na temat wystawienia długu na sprzedaż jest już dla dłużnika dodatkową motywacją do spłaty. Publikacja ogłoszenia powoduje bowiem u niektórych dłużników dyskomfort – na giełdzie wierzytelności widnieje bowiem imię, nazwisko czy nazwa spółki, wraz z kwotą niespłaconych zobowiązań.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest podstawa prawna wystawiania długu na giełdzie wierzytelności. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim kwestie związane z ochroną danych osobowych. Przepisy chroniące dane osobowe dopuszczają możliwość przetwarzania tych w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów. A za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się również dochodzenie należności. W związku z tym przedsiębiorca może udostępnić dług wraz z podstawowymi danymi dłużnika (imię i nazwisko, nazwa, miejscowość, kwota zaległości) zgodnie z prawem i bez konieczności posiadania zgody dłużnika.

Wykorzystanie narzędzia w postaci wpisania dłużników na giełdę, przynosi wymierne korzyści. Dla przykładu na wierzytelnościach wieloletnich, na których standardowa windykacja była nieefektywna, po wpisaniu na giełdę można osiągnąć nawet 3-krotnie wyższą skuteczność niż po standardowych pismach kierowanych w toku postępowania.

Autor:

Renata Nowak, Head of Amicable Collection, B2C Credit Management Division

rk-legal-logotyp

10-lat-rk-legal

Rączkowski, Kwieciński
Adwokaci Spółka Partnerska

ul. Wilcza 46, IV piętro,
00-679 Warszawa

Tel +48 22 380 33 44
Fax +48 22 380 33 46

kancelaria@rklegal.pl

www.rklegal.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login