Prawo

Gorący grudzień w Komisji ds. Legislacji

W ostatnich tygodniach 2016 roku Komisja ds. Legislacji PZW skupiła się na analizie projektów dwóch ustaw o kluczowym dla Związku i jego Członków znaczeniu. Postulowane zmiany wprowadzające regulacje antylichwiarskie, a także modyfikacja statusu komornika jako organu egzekucyjnego, w tym zasad wynagradzania oraz przyjmowania nowych spraw budzą wiele wątpliwości, które zostały wyrażone przez Komisję w imieniu Zarządu PZW w postaci opinii przekazanych Ministerstwu Sprawiedliwości.

Ustawa antylichwiarska

Możliwość udzielania pożyczek przez instytucje pozabankowe, przy niekompletnej regulacji ustawowej tworzy pole do nadużyć. PZW, którego celem statutowym jest m.in. działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji, zdecydowanie popiera działania w celu eliminacji podmiotów udzielających pożyczek w warunkach wyzysku i wykorzystywania trudnej sytuacji pożyczkobiorców. Pomimo dobrych chęci Ministra Sprawiedliwości, rozwiązania przyjęte w przedstawionym projekcie ustawy, w obecnym brzmieniu, mogą mieć rezultat odwrotny od pożądanego. Należy przede wszystkim wskazać, że pominiętym przez Projektodawcę skutkiem obniżenia opłacalności działalności podmiotów legalnie działających na rynku finansowym będzie zmniejszenie konkurencji na rynku, tak korzystnej dla konsumentów. Pożyczkodawcy, ponoszący ryzyko związane z sięgającą blisko 20% szkodowością, na skutek znaczącego obniżenia rentowności udzielania pożyczek, będą musieli de facto dokonać wyboru pomiędzy przeniesieniem się do tzw. szarej strefy pożyczek (udzielanych poza sferą ochrony prawnej) lub zupełnym zakończeniem działalności. Podkreślenia wymaga fakt, że projekt zawiera dalej idące ograniczenia w zakresie limitu poza odsetkowych kosztów kredytu, które weszły wżycie w marcu 2016 roku, uniemożliwiając tym samym określenie długofalowych następstw wskazanych regulacji.

Nowa ustawa o komornikach

W ramach działalności legislacyjnej PZW, uwagę Związku przykuł także projekt nowej ustawy o komornikach sądowych mający zastąpić dotychczas obowiązujący akt. Przedstawiony projekt, powstały w założeniu odwrotu od obecnych rozwiązań, zdaniem Komisji, ma na celu przywrócenie komornikom statusu zbliżonego do urzędnika państwowego. Skutkiem przyjętej w projekcie metody wynagradzania, tj. prowizji od wniesionych opłat egzekucyjnych ze stawką malejącą wraz ze wzrostem sumy opłat, będzie premiowanie komorników nieskutecznych i nierzetelnych. Wątpliwości budzą także dalej idące ograniczenia w zakresie swobody przyjmowania spraw spoza obszaru apelacji, w której ma miejsce siedziba kancelarii komorniczej. Nie sposób nie wspomnieć o niedopracowanych elementach projektu, za które uważać można m.in. zaliczenie spraw umorzonych na wniosek wierzyciela jako obniżających współczynnik skuteczności komornika, czy oddanie komornika pod nadzór funkcjonariuszy policji w trakcie czynności terenowych W związku z istotnymi różnicami w zakresie edukacji prawniczej pomiędzy komornikami uprawnionymi do prowadzenia własnej kancelarii, a policjantami biorącymi udział w czynnościach terenowych, uzasadnione wątpliwości budzi rozwiązanie przywołane jako ostatnie.

Brak współpracy pomiędzy Ministerstwami

Kierunek obrany przez Ministra Sprawiedliwości, widoczny w projektach przedstawianych opinii publicznej, oparty na utrudnieniu dochodzenia wierzytelności i objęciu dłużników dodatkową ochroną, prowadzi do dalszego ograniczania uprawnień wierzycieli. Uzasadnioną konsternację budzi sprzeczność działań Ministra Sprawiedliwości z zapowiadanym przez Ministra Rozwoju rozszerzaniem pakietu wierzycielskiego. Nieprzemyślane działania na tym polu oraz widoczny brak koordynacji między Ministerstwami Sprawiedliwości i Rozwoju mogą mieć negatywne skutki w postaci spowolnienia gospodarczego, związanego z brakiem możliwości skutecznego egzekwowania zobowiązań.

Autor:

Jacek Lemiecha, Prawnik

Komisja ds. Legislacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

PZZW-logo

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login