Finanse

Informacja gospodarcza nie musi być droga

Pozyskiwanie Informacji gospodarczych jest niezwykle istotne w kontekście ochrony przedsiębiorstwa i redukowania ryzyka powstania złych długów poprzez właściwy dobór kontrahentów. Nie wszystkie firmy, szczególnie te z sektora MŚP, mogą sobie pozwolić na stałe miesięczne wydatki na pozyskanie informacji o kontrahentach. Istnieje wszak wiele metod zdobycia bezpłatnie wartościowych informacji o klientach.

Wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i branży w której działają, powinny korzystać z możliwości sprawdzania kontrahentów i podejmować decyzje w oparciu o zdobyte informacje. Można to zrobić samodzielnie, szybko i bez konieczności każdorazowego wykupywania specjalnych raportów. Istnieją otwarte, ogólnodostępne źródła zawierające rzetelne informacje, np. giełdy długów.

Dlaczego warto sprawdzać kontrahentów?

Możemy wskazać trzy główne cele pozyskiwania informacji gospodarczych: zebranie informacji o firmach nierzetelnych i wykluczenie ich z kredytowania, ustalenie, czy i na jakich warunkach warto z daną firmą współpracować oraz zebranie informacji niezbędnych do skutecznego odzyskania długu (szczególnie informacji majątkowych). W każdej z tych sytuacji zebrane informacje pozwolą nam ocenić wiarygodność i kondycję finansową partnerów biznesowych. Kontrahentów warto sprawdzać szczególnie przed pierwszą transakcją na odroczony termin płatności i każdą „nieadekwatnie” wysoką transakcją, gdy nasz klient poważnie spóźnia się z regulowaniem swoich zobowiązań bądź wtedy, kiedy dotrą do nas niepokojące informacje o firmie z którą współpracujemy.

Rozwiązania bezkosztowe

Przedsiębiorca, który chce pozyskać informacje gospodarcze i zweryfikować wiarygodność kontrahentów nie musi od razu nastawiać się na wydatki. Istnieje szereg darmowych sposobów na zdobycie wartościowych danych, które w większości przypadków są zupełnie wystarczające, a ich regularne wykorzystywanie pozwala znacznie ograniczyć ryzyko współpracy z nierzetelnym kontrahentem. Najlepszym przykładem takiego rozwiązania są giełdy długów. Powstały jako narzędzia do obrotu wierzytelnościami, jednak ich dostępność oraz fakt natychmiastowego publikowania informacji o dłużnikach sprawia, że jednocześnie są bogatą bazą informacji o kontrahentach. Wśród istniejących giełd warto wyróżnić rozwiązania zupełnie darmowe, np. Niezaplacone.info, gdzie za sprawdzanie kontrahenta, wystawienie wierzytelności i inne działania użytkownik nic nie zapłaci, oraz giełdy komercyjne, np. dlugi.info, w których część funkcjonalności podlega opłatom. Z giełd długów warto korzystać nie tylko ze względu na możliwość pozyskania informacji, ale także publikacji danych nierzetelnych kontrahentów. Jest to skuteczna, w pełni zgodna z prawem, możliwość wywierania nacisku na dłużnika w celu uzyskania od niego zapłaty. Taki wpis jest widoczny dla każdego użytkownika sieci, a w przypadku takich giełd jak Niezaplacone.info, jest dodatkowo pozycjonowany w wyszukiwarce i nie zniknie zaraz po usunięciu długu z giełdy. Inną możliwością jest skorzystanie z dedykowanych narzędzi dla przedsiębiorców, np. platformy Rozważna Firma, która umożliwia bezpłatne, masowe sprawdzenie całej bazy klientów pod kątem zdarzeń negatywnych.  Po wgraniu bazy kontrahentów, w ciągu kilku chwil użytkownik otrzymuje informacje na temat istniejących zadłużeń i na ich podstawie może podjąć odpowiednie działania bądź poprosić administratora o dodatkowe informacje. Przedsiębiorcy powinni również szukać informacji o kontrahentach w takich miejscach jak rejestr przedsiębiorców CEIDG, rejestr przedsiębiorców KRS czy sieć Internet.

Komercyjna informacja gospodarcza

W celu zdobycia informacji przedsiębiorca może nawiązać współpracę z biurami informacji gospodarczej. W Polsce funkcjonują obecnie cztery takie biura, a ramy prawne ich działalności reguluje specjalna ustawa. Zarówno sprawdzanie kontrahentów jak i dopisywanie dłużników jest płatne – zwykle kilkanaście złotych, koszt raportu na temat kontrahenta to nawet ponad 100 zł. Stała współpraca z biurem informacji gospodarczej to dla firmy z sektora MŚP miesięczny wydatek ok. 500 – 1000 zł. Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość przedsiębiorców głównie sprawdza kontrahentów i niechętnie dopisuje dłużników, dlatego bazy biur nie oddają faktycznej ilości długów i dłużników. Co więcej, biura nie wymieniają się danymi pomiędzy sobą i posiadają odmienne bazy klientów. Ceny usług są ściśle związane z atrakcyjnością posiadanej bazy, a biuro ma obowiązek udostępniać informacje o zapytaniach zainteresowanym podmiotom, więc kontrahent może się dowiedzieć przez kogo był sprawdzany.

Inną możliwością jest wykupienie raportu z wywiadowni gospodarczej. Koszt takiego raportu to ok. 100 – 300 zł (jeśli w ramach raportu realizowana jest wizyta terenowa koszt wzrasta do ok 1000 zł). Raport zawiera takie informacje jak historia przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe, informacje majątkowe, ocena moralności płatniczej czy rekomendowany pułap kredytu kupieckiego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  oraz spółek cywilnych zakres informacji może być ograniczony. Na przygotowanie raportu trzeba zazwyczaj czekać kilka dni.

W przypadku dużych, obarczonych sporym ryzykiem kontraktów można rozważyć również zamówienie raportu detektywistycznego. Zawiera on jeszcze więcej informacji (np. powiązania osobowe i kapitałowe, problemy z prawem, działalność związana z nieuczciwą konkurencją itp.). Koszt takiego raportu to przynajmniej 2000 zł, jednak ostateczna cena może sięgnąć wielokrotności tej kwoty.

Autor:

Piotr Kaźmierczak, Członek Zarządu EULEO 

piotr-kazmierczak-EULEO

euleo

EULEO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bociana 22

31-231 Kraków

Tel +48 12 614 51 30

biuro@euleo.pl

www.wierzytelnosci.euleo.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login