Finanse

Nieterminowe płatności hamują polski biznes

Płatności po terminie to szczególny problem dla wielu europejskich, ale także polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonego przez Intrum Justitia Europejskiego Raportu Płatności 2017, aż 52 proc. polskich firm zostało zmuszonych do akceptacji dłuższych terminów płatności, a 45 proc. rodzimych przedsiębiorców uważa opóźnienia w płatnościach za celowe działanie swoich kontrahentów. Prawie połowa (42 proc.) polskich firm widzi rozwiązanie problemu nieterminowych płatności w uchwaleniu nowych, restrykcyjnych aktów prawnych.

Prawidłowe zachowania płatnicze w firmie są istotnym elementem każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Jednakże kondycje finansowe wielu europejskich i polskich firm, wskazują na szereg nieprawidłowości związanych z terminowymi płatnościami. Jak się okazuje, ocena ryzyka wynikająca z opóźnień w płatnościach została w 2017 roku oszacowana na nieco niższą w porównaniu do ubiegłego roku. Pomimo pozytywnego trendu, wiele przedsiębiorstw wciąż mierzy się z problemem jakim są nieterminowe płatności.

Opóźnione płatności a ryzyko

Podstawą rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest jego stabilność finansowa. Niestety opóźnione płatności klientów w mniejszym lub większym stopniu wpływają na destabilizacje kondycji każdej firmy. Poza brakiem perspektyw na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, do konsekwencji związanych z nieterminowymi płatnościami można dołączyć problem niemożności tworzenia nowych miejsc pracy (ok. 22 proc.), utratę dochodów (ok. 25 proc.) czy zagrożenie istnienia firmy (ok. 20 proc.). Co ważne, z Europejskiego Raportu Płatności 2017 wynika, że 30 proc. przedsiębiorców wskazuje na średni lub duży wpływ opóźnień w płatnościach na kwestię utraty płynności finansowej firmy.

Przyczyny nieterminowych płatności

Jak wynika z przeprowadzonego badania, wśród klientów polskich przedsiębiorstw panują cztery główne nurty związane z nieterminowymi płatnościami. Zasadniczymi i najwyżej notowanymi przyczynami problemów z opłatami według badanych przedsiębiorców, są trudności finansowe kontrahentów oraz celowe opóźnienia opłat. Rzadziej motywem opóźnionych płatności są spory dotyczące dostarczonych towarów i usług oraz nieefektywne procedury administracyjne klientów.

„Warto podkreślić, że w związku z zaległymi należnościami, tylko 32 proc. przedsiębiorców przekazuje niezapłacone faktury do firm windykacyjnych. Przedsiębiorcy zazwyczaj robią to dopiero po upływie 83 dni od terminu płatności faktury” – mówi Krzysztof Krauze, prezes Intrum Justitia.

Zaległe płatności a Unia Europejska

Problem zaległości w płatnościach wobec przedsiębiorców spowodował, że z inicjatywy Komisji Europejskiej powstała Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zwalczania zaległości w opłatach. Jak się okazuje, tylko 8 proc. polskich przedsiębiorców zna tę dyrektywę – to bardzo mało w porównaniu do średniej europejskiej, która wynosi 31 proc. Co ciekawe, w porównaniu do znajomości europejskich zarządzeń, aż 63 proc. polskich firm twierdzi, że ma świadomość przepisów krajowych dotyczących opóźnionych lub nieuregulowanych płatności, czyli w tym przypadku więcej niż wynosi europejska średnia (57 proc.).

Rozwiązanie problemu

Jak wynika z Europejskiego Raportu Płatności 2017, nieterminowe płatności to problem, z którym muszą mierzyć się europejscy oraz polscy przedsiębiorcy. Nieuregulowane ustawodawstwo oraz niepoprawna kultura płatności to tylko niektóre z przyczyn związanych z trudnościami finansowymi przedsiębiorstw, a także trudną sytuacją gospodarczą w całej Europie. Wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw widzi rozwiązanie problemu w uchwaleniu nowych, restrykcyjnych aktów prawnych.

„Jak można zauważyć, kultura płatności w końcu zaczęła podążać w dobrym kierunku. Niestety wciąż wielu przedsiębiorców musi akceptować dłuższe terminy spłat należności wbrew własnej woli. Z tego powodu, aż 42 proc. polskich firm jest za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących punktualnych płatności” – mówi Krzysztof Krauze z Intrum Justitia.

Z kolei 17 proc. polskich przedsiębiorców preferuje ustanowienie dobrowolnych inicjatyw ze strony firm w kwestii opóźnionych płatności. Co istotne, 79 proc. polskich firm twierdzi, że obowiązujące przepisy prawa utrudniają prowadzenie z sukcesem działalności gospodarczej w Polsce.

Intrum Justitia_EPR_plakat

O badaniu

Europejski Raport Płatności został opublikowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzone w 29 krajach Europy, w okresie od lutego do marca 2017 roku. W raporcie tym, firma Intrum Justitia zebrała dane z 10 468 firm z całej Europy w celu zdobycia wiedzy na temat zachowań płatniczych oraz kondycji finansowej europejskich firm. Udział w badaniu polegał na samodzielnym wypełnieniu internetowej ankiety.

Autor:

intrum-justitia

 

 

Intrum Justitia Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Tel +48 22 576 66 66

Fax +48 22 576 66 68

office@intrum.pl

www.intrum.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login