Finanse

Polskie firmy ostrożne wobec partnerów handlowych

Firma Atradius opublikowała wyniki tegorocznej edycji Barometru Praktyk Płatniczych dla Polski.

Najważniejsze wnioski z raportu to:

  • Zmniejszenie sprzedaży na warunkach kredytowych – 28,9 proc. ogółem w porównaniu do 33,9 proc. w 2016,
  • Wzrost przeterminowanych płatności – 38,8 proc. faktur B2B z odroczonym terminem płatności pozostaje nieuregulowanych w terminie (wzrost względem 33,8 proc. w 2016 r.),
  • Wydłużenie średniego terminu płatności – 30 dni proponowane kontrahentom krajowym oraz 34 dni dla kontrahentów zagranicznych (odpowiednio 25 i 30 dni w 2016 r.),
  • Spodziewane pogorszenie praktyk płatniczych w ciągu nadchodzących 12 miesięcy – blisko ¼ ankietowanych w Polsce.

Mniej sprzedaży w oparciu o kredyt kupiecki

Analiza wywiadów z polskimi respondentami wskazuje na to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż na zasadach kredytu kupieckiego uległa zmniejszeniu – zarówno w kontekście transakcji krajowych, jak i eksportu. W przypadku tych pierwszych, zanotowano spadek o 5 punktów procentowych względem roku ubiegłego i jest to obecnie około 32,0 proc. transakcji. Podobną zmianę zanotował wskaźnik dla transakcji w z zagranicznymi kontrahentami – wynosi on obecnie 25,7 proc. w odniesieniu do  30,3 proc. w 2016 r.

Analogicznie jak w ubiegłym roku, sprzedaż z odroczonym terminem płatności w naszym kraju (28,9 proc.) stanowi dużo mniejszą część łącznej liczby transakcji w porównaniu ze średnią dla reszty Europy. Zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej średnia ta oscyluje obecnie wokół 40 proc. Jest to kontynuacja trendu spadkowego z ostatnich lat, podczas gdy jeszcze w 2014 r. Polska notowała poziomy zbliżone do dzisiejszej średniej europejskiej.

Wzrasta liczba przeterminowanych faktur

W dalszym ciągu rośnie liczba nieuregulowanych w terminie płatności. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek takich należności wzrósł o ok. 5 pkt. proc. i jest to obecnie 38,8 proc. Mimo znacznego wzrostu, jest to ciągle wynik poniżej średniej dla regionu Europy Wschodniej, która wynosi 41,5 proc. Wzrósł z kolei wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) z zeszłorocznych 71 dni do 88 dni. Jest on o 27 dni dłuższy niż dla Europy Wschodniej ogółem.

Zmniejszyła się za to liczba faktur zaliczonych do niespłacalnych, odsetek ten wynosi obecnie około 1 procenta (1,2 proc. w 2016 r.). Są to przede wszystkim należności krajowe (ok. 80 proc. z nich) i najczęściej pochodzące z sektorów budowlanego, trwałych dóbr konsumpcyjnych, spożywczego oraz usług biznesowych. Połowa respondentów przyznała, że odpisy te wynikały z upadłości kontrahentów.

Dłuższe oczekiwanie na zapłatę, szczególnie w budowlance

Zdaniem polskich przedsiębiorców okres oczekiwania na zapłatę wyniósł średnio 56 dni, czyli o 6 dni dłużej aniżeli w roku ubiegłym. Polska pod tym względem zajmuje drugie miejsce w Europie Wschodniej. W przypadku krajowych transakcji, klienci B2B otrzymywali średnio 30 dni na uregulowanie swoich płatności i jest to okres o 5 dni dłuższy aniżeli w roku poprzednim. O 4 dni wzrósł także średni termin płatności oferowany zagranicznym kontrahentom i obecnie wynosi on 34 dni.

24 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia związanego z praktykami płatniczymi swoich klientów B2B w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy tylko 13 proc. oczekuje poprawy. Aż 89,2 proc. respondentów doświadczyło opóźnień w płatnościach, zaś blisko ¼ z nich stwierdziła, że ze względu na spóźnione otrzymanie zapłaty zmuszeni byli opóźnić płatności na rzecz swoich dostawców. Najdłuższe terminy płatności były wyznaczane w branży budowlanej (38 dni) oraz w maszynowej (39 dni). Najkrótsze terminy były oferowane klientom w branży tekstylnej (14 dni). Mimo najłagodniejszych warunków, najpóźniej regulowane były zaległości w sektorze budowlanym.

Tegoroczne wyniki badania są potwierdzeniem trendu widocznego w ostatnich trzech latach – polskie firmy są zdecydowanie bardziej ostrożne od swoich konkurentów branżowych w innych krajach europejskich. Oprócz tego systematycznie rośnie liczba nieregulowanych w terminie należności. Patrząc na te wyniki, musimy brać pod uwagę duże zmiany zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ewentualne ryzyko można znacznie zmniejszyć poprzez dokładną weryfikację swoich kontrahentów korzystając z usług wyspecjalizowanych firm oraz dzięki ubezpieczeniu kluczowych kontraktów. Pozwoli to zminimalizować potencjalne straty oraz odzyskać w szybszym terminie zapłatę od nierzetelnego partnera biznesowego” – powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.  

Pełna wersja raportu jest dostępna pod linkiem.

Autor:

AC_logo

 

 

 

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login