Prawo

Posiedzenia podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego (NKK)

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami prowadzi prace w ramach szeroko pojętego lobbingu, podejmuje kroki w celu aktywnego włączenia Związku i jego Członków w procesy ustawodawcze w naszym kraju i na forum europejskim.

Dwóch ekspertów z ramienia PZZW uczestniczyło w posiedzeniach podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego (NKK). Obrady dotyczyły rozbudowanej reformy przewidującej, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych. Kluczowymi kwestiami, które pojawiły się w trakcie dyskusji były takie zagadnienia jak: doręczenia, koszty sądowe, odsetki od zasądzonych kosztów procesu, czy też zakres sankcji nakładanych na strony postępowania.

Dziękujemy reprezentantom PZZW za włączenie się w dyskusję z przedstawicielami rządu i przedsiębiorców nad tak ważnym dla prowadzenia działalności gospodarczej na polskim rynku projektem nowelizacji przepisów prawa cywilnego oraz godne reprezentowanie interesów Członków Związku przed tymi podmiotami.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login