Projekty

Prace nad kodeksem branżowym PZZW ZAKOŃCZONE!

Dzisiaj oficjalnie zakończyliśmy pracę nad nowelizacją kodeksu branżowego Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami – Zasadami Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami.

W poniedziałek tj. 27 maja br. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej, której członkowie ponad pięć godzin wspólnie obradowali i prowadzili dyskusję nad treścią postanowień kodeksu, w oparciu o uzyskanie w ramach przeprowadzonych konsultacji propozycje i uwagi Członków Związku.
Dziękujemy wszystkim Członkom za udział w konsultacjach nad projektem dokumentu, przesłanie swoich opinii i komentarzy, które dostarczyły nam informacji o potrzebach branży, zwróciły uwagę na istotne kwestie wrażliwe pod kątem etycznego działania na rynku finansowym.
Podziękowania kierujemy do Członków Grupy Roboczej powołanej przy PZZW w listopadzie ubiegłego roku. To dzięki pracy tym przedstawicielom firm o różnym profilu działalności zjednoczonych w realizacji wspólnego celu – uregulowania branży zarządzania wierzytelnościami, udało się opracować projekt Zasad Etyki.

Szczególne podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Sołkiewiczowi, przewodniczącemu Grupy, za trud włożony w prace nad treścią i strukturą kodeksu; dni spędzone nad ujęciem w dokumencie kwestii mających istotne znaczenia dla prowadzenia czynności windykacyjnych, dostosowanie obowiązującego kodeksu branżowego do zmieniającego się prawa, technologii i postępowania na tym rynku.

Uchwalenie dokumentu – Zasad Etyki Branży Zarządzania Wierzytelnościami PZZW zostanie poddane pod głosowanie na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków podczas Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami PZZW (13-14 czerwiec 2019 r., Karpacz). 

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login