Finanse

Problemy górnictwa oraz rolnictwa podkopują rynek maszynowy

Wyniki najnowszego raportu z cyklu Market Monitor, opublikowanego przez Atradius, prezentują analizę oraz prognozy dla rynku produkcji maszyn w Chinach, Francji, Włoszech, Niemczech, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Stanach Zjednoczonych i Polski.

  • Dla producentów maszyn w Polsce istotnym czynnikiem stymulującym dalszy rozwój powinien być obserwowany wzrost inwestycji w naszym kraju. Dla części z nich to szansa na odbicie, po spadkach notowanych na ostatnich dwóch latach.
  • Ze względu na niskie ceny energii a w ich efekcie spadek inwestycji w tym sektorze, zauważalne problemy mogą odczuwać firmy na świecie związane z rynkiem ropy naftowej i gazu.
  • O stabilną pozycję na większości rynków mogą być spokojni wyspecjalizowani producenci maszyn inżynieryjnych i elektrycznych.

Ogólnie pozytywnie, ale i nie bez wyzwań

Krótkoterminowe perspektywy dla przemysłu maszynowego w większości z badanych państw wahają się pomiędzy „Zadowalający” i „Dobry”. Zdaniem analityków podsektory maszyn inżynieryjnych i elektrycznych raczej dobrze perforują na większości rynków, jednakże wiele przedsiębiorstw związanych z sektorem ropy i gazu zostało poważnie dotkniętych przez spadek inwestycji wynikający z niskich cen energii. W raporcie podkreślono również to, że cała branża jest wrażliwa na zmiany priorytetów i optymalizację budżetów klientów końcowych. Jednocześnie sektor maszyn jest w dużym stopniu narażony na geopolityczną niepewność i brak stabilności światowej gospodarki.

W znacznym stopniu to skutki rosnącego protekcjonizmu i coraz większych barier w handlu. Eksperci Atradius zwracają także uwagę na fakt, że przychody producentów maszyn z rynków rozwiniętych są coraz bardziej ograniczane przez konkurencję pochodzącą z rynków wschodzących, szczególnie w segmencie produktów o niższej wartości dodanej. Przykładowo, niemiecki sektor maszynowy, w którym marża nie wytrzymała starcia z chińskimi producentami maszyn. Są oni coraz częściej zdolni do produkcji wysokiej jakości maszyn, co zmusza naszych zachodnich sąsiadów do kompromisu w zakresie ceny.

Wzrost inwestycji nadzieją dla sektora w Polsce

W związku z utrzymującym się silnym popytem konsumpcyjnym, rosnącymi inwestycjami przedsiębiorstw i zwiększonymi inwestycjami związanymi z funduszami UE, PKB Polski zgodnie z prognozami powinno rosnąć powyżej 3 proc. w 2017 i 2018 r. Zdaniem analityków Atradius, szczególnie wzrost inwestycji powinien wzmocnić polski rynek produkcji maszyn, po tym jak niektóre z głównych podsektorów poważnie ucierpiały w ciągu ostatnich dwóch lat.

Skutki problemów w górnictwie…

Przede wszystkim segment maszyn górniczych odczuł spadek koniunktury, który miał swój początek w polskim górnictwie od 2012 r. Doprowadziło to do gwałtownego spadku inwestycji (spadek o 45 proc. w 2015 r.), a przedsiębiorstwa powiązane z wydobyciem zwiększyły średnie terminy płatności i często spóźniały się z regulowaniem należności. W rezultacie wielu producentów maszyn górniczych wykazywało pogorszenie wyników finansowych i nadwyrężoną płynność finansową, co doprowadziło do większej liczby niewypłacalności w 2015 i 2016 r.

Na szczęście niedawny wzrost cen węgla doprowadził do polepszenia dyscypliny płatniczej w przedsiębiorstwach wydobywczych, a więksi producenci maszyn górniczych byli w stanie zwiększyć swój eksport, rekompensując tym samym spadek sprzedaży krajowej” – komentuje Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius.

… i sektorze rolnym

Dotacje unijne pomagały zwiększać popyt na maszyny rolnicze do 2015 r. Jednakże z powodu problemów politycznych mających wpływ na wypłatę dotacji unijnych dla rolników począwszy z końcówką 2015 r., wiele przedsiębiorstw rolnych odłożyło zakupy nowych maszyn rolniczych (ciągników, przyczep), prowadząc tym samym do gwałtownego spadku sprzedaży tych maszyn. Wpłynęło to na wzrost stanu zapasów oraz większą liczbę zawiadomień o braku płatności za dostarczone już maszyny. Jeśli niski popyt na rynku się utrzyma, niektórzy dystrybutorzy maszyn rolniczych mogą wkrótce zauważyć poważne problemy.

Z biegiem czasu okaże się, czy firmy z tej branży rzeczywiście skorzystają na prognozowanym wzroście polskiej gospodarki i wzroście inwestycji. Na tę chwilę, w związku z gorszymi wynikami i niższymi marżami, a także zwiększonymi opóźnieniami w płatnościach i wzrostem niewypłacalności, bardzo ostrożnie podchodzimy do szeroko pojętego sektora maszynowego, w szczególności tego zaopatrującego górnictwo i rolnictwo. Zwracamy też szczególną uwagę na przedsiębiorstwa uzależnione eksportowo od Rosji, gdzie również utrzymuje się słaby popyt, a tamtejsze władze preferują wybór towarów rosyjskich przy okazji przetargów publicznych” – dodaje Arkadiusz Taraszkiewicz.

Pełną wersję najnowszego raportu z cyklu Market Monitor Atradius można znaleźć w zakładce Publications na stronie www.atradius.com.

Autor:

AC_logo

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login