Projekty

Rewolucyjne zmiany w egzekucji komorniczej

Zachęcamy do lektury artykułu, będącego kolejnym komentarzem do projektu ustawy o komornikach sądowych, przygotowanego przez firmę Vindicat.

8 czerwca 2017 r., po pierwszym czytaniu, Sejm skierował projekt ustawy o komornikach sądowych (Druk nr 15 82) do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt ten krytykowany jest za to, że najprawdopodobniej doprowadzi do upadku większości kancelarii komorniczych, a co za tym idzie do utraty pracy przez wielu pracowników tych kancelarii. Środowiska komornicze uważają, że kolejnym skutkiem będzie zmniejszenie skuteczności pracy komorników.

Jakie zmiany proponuje rząd?

Rząd, a w szczególności Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że konieczny jest powszechny nadzór i kontrola nad komornikami, by „ucywilizować ich działalność oraz podnieść prestiż i zaufanie do tego bardzo potrzebnego w gospodarce rynkowej zawodu”.

Projekt ustawy zakłada, że komornik stanie się organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności komornicze będzie wykonywać wyłącznie komornik, tylko w wyjątkowych przypadkach asesor komorniczy, który ma się w ten sposób przygotować do wykonywania w przyszłości zawodu komornika. Regulacja ta ma na celu przeciwdziałanie stosowanym przez komorników sądowych praktykom wysyłania na czynności „terenowe” osób, które nie posiadają stosownych uprawnień, a także ma ona służyć zaktywizowaniu działań komorników.

Projekt zawiera również regulacje służące ograniczeniu działań komorników do ich rewirów. Rejonizacja działań komorniczych dotyczy obecnie nieruchomości, projekt zaś przewiduje jej przywrócenie do wszystkich działań egzekucyjnych. Jedynie „najlepsi” komornicy będą mogli przyjmować sprawy nie ze swojego rewiru, jeżeli nie będą mieli zaległości w prowadzonych przez siebie egzekucjach, zgodnie z przelicznikiem zaprojektowanym w proponowanej przez rząd ustawie.

Proponowana ustawa zawiera też regulacje dotyczące obowiązkowego nagrywania przez komornika wszystkich czynności egzekucyjnych oraz wprowadzenia specjalnego formularza skargi na czynności komornika. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nagranie ma działać prewencyjnie, a dodatkowo będzie stanowić dowód czynności komorniczych dla wszystkich zainteresowanych stron, nie tylko dla dłużnika.

Ustawa ta poszerzy katalog ruchomości, które nie podlegają zajęciu, a są potrzebne do normalnego funkcjonowania dłużnika: „lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju”.

Krytyka ustawy przez Krajową Radę Komorniczą 

Krajowa Rada Komornicza skrytykowała proponowany przez rząd projekt ustawy. Według niej, zgodnie z raportem PwC, po wprowadzeniu zmian niemal 60% kancelarii komorniczych odnotuje ujemny wynik finansowy, co najpewniej doprowadzi do ich upadku i masowych redukcji etatów w tych kancelariach. Dodatkowo kontrowersje budzą zapisy ustawy, które zwiększają uprawnienia kontrolne i nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad komornikami. Czy ustawa spowoduje zmiany na rynku odzyskiwania należności? Zapewne tak, ale by się o tym przekonać będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 r.

 Autor:

vindicat-logotyp

Vindicat Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

Tel +48 796 123 124

biuro@vindicat.pl

www.vindicat.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login