Windykacja

Popularność outsourcingu windykacyjnego w Polsce, a w innych krajach Europy Zachodniej

5 powodów dla których polskie firmy rzadziej korzystają z outsourcingu windykacji

Pomimo pozytywnego, globalnego trendu w sektorze outsourcingu windykacyjnego, Polska wciąż nie wykorzystuje jego potencjału tak jak inne kraje Europy Zachodniej. Te z dużym powodzeniem korzystają już z tego typu rozwiązań, a ich popularność tam stale rośnie. Jak wynika z badania Global Collections Review, przeprowadzonego na zlecenie Atradius Collections, jedynie 38 proc. polskich firm korzysta z pomocy zewnętrznych specjalistów wobec braku płatności od kontrahenta. W Europie Zachodniej odsetek ten jest nawet dwa razy wyższy. Atradius Collections od dłuższego czasu obserwuje i analizuje zależności, które mogą mieć wpływ na ten wynik. Odpowiada za niego 5 czynników.

1. Nieufność wobec zewnętrznej firmy
Podczas negocjacji umów z klientem często obserwujemy ich podejrzliwość wobec przekazania zlecenia. Wątpliwości dotyczą m.in sposobu czy terminu przekazywania odzyskanych przez firmę windykacyjną środków. W większości są one oparte na stereotypach, dlatego dużo czasu poświęcamy na edukację kontrahenta na temat procesu, tak aby miał pełne poczucie braku ich zasadności.

2. Lęk przed utratą klienta
Spotykamy się też z obawą wierzycieli przed nadszarpnięciem relacji z kontrahentem czy nawet ich utratą poprzez włączenie w tę współpracę firmy windykacyjnej. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Odzyskiwanie należności w pojedynkę może być długotrwałe, angażujące oraz bezskuteczne, podczas gdy powierzenie sprawy windykacyjnej specjalistom w tej dziedzinie przynosi wymierne korzyści. Przede wszystkim posiadają oni niezbędną wiedzę z zakresu prawa i finansów oraz bogate doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu przypadków. Ponadto trzeba pamiętać, że firmy zewnętrzne mogą korzystać z szerszego wachlarza narzędzi do wykorzystania niż sam wierzyciel. Takim jest np. dostęp do ogólnopolskich baz dłużników, gdzie mogą zgłosić nierzetelnych płatników. Co więcej, przekazując sprawę do firmy windykacyjnej klient kończy jakiekolwiek kontakty z dłużnikiem w kwestii uregulowania należności. Proces ten w całości jest przejęty przez ekspertów z firmy zewnętrznej, o czym wiedzą również odbiorcy. Dzięki temu windykacja przebiega jedynie na poziomie formalnym, bez włączania czynnika emocji i nie przekłada się na relacje pomiędzy partnerami.

3. Lęk przed dodatkowymi kosztami
Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że ok 80 proc. przedsiębiorców woli odzyskiwać należności samodzielnie. Jednym z wymienianych powodów jest obawa przed ponoszeniem dodatkowych kosztów. Paradoksalnie, jest dokładnie na odwrót. Korzystanie z usług firm windykacyjnych wiąże się z redukcją tych kosztów. Od 28 kwietnia 2013 r. „Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych” daje wierzycielom uprawnienia przenoszenia kosztów związanych z windykacją należności na dłużnika.

4. Sytuacja gospodarcza
Niepokojącym w Polsce trendem pozostaje ogólne przyzwolenie na zastaną sytuację. Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej często obserwujemy wzajemne zaklinanie rzeczywistości, zarówno przez dłużników jak i wierzycieli. Najczęściej pokutują takie mity jak np. „w sektorze budowlanym nie płacą”, „szpitale nie płacą”, „hipermarkety zawsze przeciągają terminy płatności”. Tymczasem usprawiedliwianie braku płatności po obu stronach w skrajnych przypadkach prowadzi do spiętrzania nieuregulowanych płatności, które w pojedynkę mogą być egzekwowane latami.

5. Przyjęte procedury kontroli należności
Bywa, że barierą w rozpoczęciu współpracy jest brak określonych procedur kontroli należności, szczególnie w przypadku firm z sektora MSP, gdzie jednocześnie wiele osób jest odpowiedzialnych za ten proces lub odwrotnie – nie ma wyznaczonej żadnej osoby. Taka sytuacja powodować może rozmycie odpowiedzialności pomiędzy różnymi działami w firmie (właściciel, księgowość czy dział sprzedaży). W konsekwencji, decyzja o podjęciu współpracy z firmą zewnętrzną odkładana jest w czasie.

Na koniec warto dodać, że przedsiębiorcy powinni pamiętać o formalnościach, które dokładnie dokumentują historię współpracy z kontrahentem. Większość przedsiębiorców może uznawać, że jest to dla nich oczywistość. Z doświadczenia wiemy jednak, iż przykładowo etap podpisywania umów czy zleceń przez wiele firm nadal traktowany jest po macoszemu. Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorcy nie mają podstawowych danych kontaktowych do swoich odbiorców, jak chociażby aktualny numer telefonu. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że udana windykacja zaczyna się już na etapie nawiązania współpracy z kontrahentem.

Terminowa spłata należności oraz szybkie odzyskanie wierzytelności od kontrahentów są bardzo ważną kwestią dla zachowania płynności finansowej każdego przedsiębiorstwa. Wymienione obawy i wątpliwości mogą mieć wpływ na fakt, że w naszym kraju rzadziej aniżeli na zachodzie podejmowane są decyzje o delegowaniu zarządzania procesem egzekwowania należności na zewnątrz. Niemniej zauważamy, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej otwierają się na nowe, dostrzegając korzyści płynące z naszych usług – skuteczności w odzyskiwaniu należności, również tych międzynarodowych, połączoną z utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami oraz obniżeniem kosztów windykacji wewnętrznej.

Autor:

Włodzimierz Szymczak, Dyrektor Zarządzający Atradius Collections w Polsce

wlodzimierz-szymczak-atradius-collections

AC_logo

 

 

 

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login