Finanse

Sektor trwałych dóbr konsumpcyjnych w obliczu wyzwań

Niepewność związana z kwestiami podatkowymi, rosnąca liczba niewypłacalności oraz wzrost sprzedaży – takie są główne prognozy analityków Atradius dla polskich firm z sektora dóbr trwałego użytku na rok 2018. Ubezpieczyciel opublikował kolejny raport z cyklu Market Monitor, w którym przedstawił prognozy dla tej branży w dwunastu krajach, w tym Polski.

Konsumpcja prywatna jednym z motorów sprzedaży

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,3 proc. rok do roku w 2017 r., a sprzedaż mebli i sprzętu AGD wzrosła nawet o 9,8 proc., dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu i dynamicznej konsumpcji prywatnej (wzrost o 4,8 proc.). Dynamiczny wzrost sprzedaży będzie kontynuowany w 2018 roku, a prognoza wydatków gospodarstw domowych wzrośnie o 4,7 proc. Pomimo solidnych wyników sprzedażowych, marże detalistów w sektorze dóbr trwałego użytku uległy pogorszeniu w 2017 r. Oczekuje się, że utrzymają się one na tym samym poziomie w 2018 r.

Duże znaczenie kontroli podatkowych

Dwa lata temu rząd zintensyfikował kontrole podatkowe i zaostrzył przepisy w celu zwiększenia wpływów z podatków. Oznacza to, że pomimo dobrych perspektyw sprzedaży, wśród sprzedawców detalicznych nadal istnieje znaczna niepewność związana z kwestiami podatkowymi. Ryzyko związane z płatnościami VAT nadal będzie obecne w 2018 r. – przewidują autorzy raportu. Eksperci zwracają również uwagę na fakt przełożenia na styczeń 2019 r. wdrożenia progresywnego podatku od sprzedaży, który opodatkowałby sprzedawców detalicznych w oparciu o wielkość obrotu (z wyłączeniem najmniejszych detalistów).

“Biorąc pod uwagę przewidywany stały wzrost sprzedaży, ale także wyzwania stojące przed branżą, chociażby w obszarze kontroli podatkowych, wyższych kosztów produkcji i rosnącej niewypłacalności, zaostrzyliśmy nasze stanowisko w zakresie underwritingu dla polskiego sektora detalicznego dóbr konsumpcyjnych. Perspektywy dotyczące wyników w sektorze oceniamy w dalszym ciągu jako <<średnie>>”– mówi Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka.

Rosnąca liczba upadłości również w 2018 r.

Warunki płatności wynoszą średnio 60 dni, ale w dużym stopniu zależą one od rodzaju towarów – od 30 dni, w przypadku urządzeń elektronicznych i małych urządzeń, do 180 dni w przypadku dużych urządzeń. Liczba niewypłacalności wzrosła w 2017 r. i zdaniem analityków tendencja ta się utrzyma w 2018 r. Wzrost ten jest częściowo spowodowany wprowadzeniem nowego prawa restrukturyzacyjnego w 2016 r.

O ile w porównaniu z innymi branżami nadal utrzymuje się ona na niskim poziomie, to w zeszłym roku liczba upadłości w podsektorze mebli znacznie wzrosła. Ten zorientowany na eksport segment cierpiał z powodu aprecjacji waluty i wyższych kosztów pracy. W tym podsektorze zauważalna jest duża konkurencja i rosnąca przepaść pomiędzy największymi i małymi przedsiębiorstwami, którzy często nie są w stanie dokonać niezbędnych inwestycji i zwiększyć swojej wydajności.

Pełną wersję raportu można znaleźć na stronie www.atradius.pl. Oprócz Polski, eksperci skupili się również na Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Indiach, Indonezji, Włoszech, Hiszpanii i Wietnamie.

Autor:

Atradius 

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.p

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login