Finanse

Życie na kredyt? Polacy są na tak

Firma Intrum Justitia po raz kolejny prezentuje raport, który jest kompleksowym europejskim badaniem dotyczącym zwyczajów płatniczych konsumentów.

Polska znajduje się na czele listy państw europejskich, w których obywatele są przyjaźnie nastawieni do zaciągania kredytów. Ponad połowa z nas (52 proc.) nie widzi nic złego w pożyczkach zaciągniętych na sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych, a 35 proc. w kredytowaniu planów wakacyjnych – wynika z najnowszego „Europejskiego Raportu Płatności Konsumenckich 2016”, przygotowanego przez Intrum Justitia. 

Z danych zaprezentowanych w „Europejskim Raporcie Płatności Konsumenckich 2016” wynika, że tylko 34 proc. Polaków miało w swoim życiu okres, w którym nie byli w stanie regularnie spłacać swoich zobowiązań. Dla porównania – do takiego problemu przyznaje się 75 proc. Węgrów i 73 proc. Estończyków.

Najchętniej pożyczamy pieniądze od rodziny. Do zaciągnięcia takiej pożyczki przyznało się 47 proc. osób biorących udział w badaniu. Dość popularne są tradycyjne kredyty zaciągane w bankach, gdzie zapożyczyło się 39 proc. badanych. Mimo ogólnej aprobaty na zaciąganie kredytów, aż 65 proc. ankietowanych Polaków uważa łatwo dostępne pożyczki przez telefon za problem, ponieważ zobowiązania mogą zaciągać osoby, które zdecydowanie nie powinny tego robić.

Sytuacja ekonomiczna Polaków 

Jak wynika z „Europejskiego Raportu Płatności Konsumenckich”, Polacy mają bardziej pozytywny stosunek do swojej sytuacji finansowej niż obywatele pozostałych 20 krajów europejskich biorących udział w badaniu. Aż 34 proc. ankietowanych Polaków twierdzi, że ich sytuacja finansowa się poprawia – dla porównania średnia europejska wynosi 30 proc.

Połowa osób biorących udział w badaniu uważa, że w przyszłości nie będzie musiała wspierać swoich dzieci finansowo, a tylko 12 proc. ankietowanych sądzi, że ich dzieci będą miały gorszą sytuację finansową niż oni. Warto podkreślić, że aż 82 proc. respondentów uczy swoje dzieci jak obchodzić się z pieniędzmi. Bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat dzieci były edukowane w jaki sposób należycie zarządzać finansami. W przyszłości pozwoli im to na odpowiednie zaplanowanie domowego budżetu. Poza tym aż 79 proc. respondentów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że w szkołach powinno odbywać się więcej zajęć z zakresu domowej ekonomii.

Intrum-Justitia-1

Oszczędny jak Polak?

Ponad połowa (51 proc.) respondentów przyznaje, że co miesiąc odkłada pewną sumę „do skarbonki”. Statystycznie nasze miesięczne oszczędności wynoszą około 759 zł. Zdecydowana większość (70 proc.) odkłada pieniądze na nieprzewidziane wydatki. Na dalszych miejscach znalazły się takie powody jak podróże i utrata pracy. A w co inwestujemy nasze oszczędności? Najczęściej lokujemy je na rachunkach oszczędnościowych, tak twierdzi 51 proc. ankietowanych. Takie podejście do gromadzenia dodatkowych funduszy jest zasadne. Dzięki niemu prawie połowa Polaków (49 proc.) przyznała, że jest w stanie bez pożyczania pieniędzy sfinansować wydatek w wysokości połowy miesięcznej pensji netto. W ubiegłym roku na taki wydatek stać było tylko 37 proc. ankietowanych.

Polacy płacą na czas

Dane przedstawione w „Europejskim Raporcie Płatności Konsumenckich 2016” pokazują, że terminowe opłacanie rachunków jest dla Polaków bardzo ważne. Ponad 80 proc. ankietowanych w wyznaczonym terminie uiszcza opłaty za czynsz, prąd, wodę i gaz, jak również spłaca raty kredytów. Na końcu listy z priorytetowymi opłatami znajdują się mandaty, chociaż ich uiszczanie w wyznaczonym terminie deklaruje aż 66 proc. respondentów. Z naszego badania wynika, że Polacy coraz lepiej radzą sobie z zaplanowaniem własnego budżetu. Jedynie 12 proc. ankietowanych przyznało, że nie panuje nad swoją sytuacją finansową. W ubiegłym roku takiej odpowiedzi udzieliło 25 proc. respondentów. 

Intrum-Justitia-2

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2016 r. na reprezentatywnej próbie, czyli co najmniej n=1000 respondentów w każdym kraju, co daje ogółem n=21 317 wywiadów przeprowadzonych we wszystkich 21 krajach. Grupa docelowa tego badania została zdefiniowana jako osoby w wieku 18 lat i więcej, które są głównie lub częściowo odpowiedzialne za sprawy finansowe i płatności ich rodziny. Udział w badaniu polegał na samodzielnym wypełnieniu internetowej ankiety.

Autor:

Krzysztof Krauze, Prezes Intrum Justitia

Krzysztof-Krauze-1

intrum-justitia

 

 

Intrum Justitia Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Tel +48 22 576 66 66

Fax +48 22 576 66 68

office@intrum.pl

www.intrum.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login