Projekty

European Consumer Report 2015

Intrum Justitia od lat prowadzi badania nad zachowaniem płatniczym, zarówno w poszczególnych branżach, krajach  jak i w społeczeństwach.

Dziś prezentujemy wyniki najnowszego z nich:  European  Consumer Report 2015. Materiał jest rezultatem badania przeprowadzonego w 21 europejskich państwach w okresie 21 sierpnia – 11 września 2015.

Jako grupę docelową tego badania zdefiniowano osoby (mężczyźni i kobiety) w wieku powyżej 18 lat , które w części lub całkowicie odpowiadają za zarządzanie finansami osobistymi lub gospodarstwa domowego. Dla danego kraju liczba respondentów wyniosła co najmniej 1000 dając w sumie 22479 uczestników badania we wszystkich 21 krajach.

Główne wnioski z raportu:intrum raport

“Więcej ludzi musi regularnie oszczędzać– przynajmniej małe kwoty”

„89 procent Polaków stwierdza, że ważne jest dla nich punktualne regulowanie rachunków. Jednocześnie, co drugi Polak nie zapłacił rachunku na czas przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęstszą przyczyną takiego postępowania, wskazaną przez 58 procent respondentów, było zaniedbanie. Drugą najczęściej wymienianą przyczyną – wskazaną przez 40 procent respondentów, był brak możliwości uregulowania rachunku. Jednakże 51 procent respondentów w przedziale wiekowym 18-24 lat za najważniejsza przyczynę wskazało brak możliwości płatniczych oraz zaniedbanie.”

Ogólnoeuropejski raport: Europejski Raport Płatności Konsumenckich

Polski raport: Europejski Raport Płatności Konsumenckich_Polska

Zapraszamy do lektury!

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login