Członkowie PZZW

Wyniki badania ankietowego wśród członków PZZW – Innowacje i automatyzacja procesów w branży windykacyjnej

Globalny rozwój technologii związanych z automatyzacją procesów skłoniło Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) oraz firmę technologiczną Centrum Monitoring Danych Sp. z o.o. do przeprowadzenia ankiety wśród Członków Związku. Badanie zostało zakończone na początku grudnia bieżącego roku.

Prezentujemy przygotowany w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) raport, w którym oprócz prezentacji samych rezultatów analizy, zawarto wnioski dotyczące wykorzystywanych narzędzi informatycznych, procesów innowacji i informatyzacji elementów działalności w obszarze dochodzenia wierzytelności.

Badanie ankietowe dotyczyło szeregu zagadnień począwszy od struktury samego rynku windykacji, przez implementację rozwiązań automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie po czynniki związane z wdrażaniem systemów informatycznych.

W wyniku przeprowadzonej ankiety przedstawiono zróżnicowany obraz przedsiębiorstw działających w branży windykacyjnej i skupionych równocześnie w ramach PZZW. Zróżnicowane podejście firm do wyzwań, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny, pozwala identyfikować obszary potencjalnej optymalizacji oraz innowacji. Bazując na wynikach ankiety wyłania się obraz doświadczonych firm z branży windykacyjnej o solidnych fundamentach finansowych, które charakteryzuje chęć i zdolność do adaptacji nowoczesnych technologii cyfrowych. Owa zdolność do dynamicznej adaptacji oraz poszukiwanie nowych rozwiązań cyfrowych jest kluczowa dla przyszłego rozwoju sektora branży windykacyjnej, który odgrywa tak istotną rolę dla całego rynku finansowego.

Merytoryczne wnioski zostały wzbogacone o komentarze pięciu ekspertów reprezentujących znane firmy zajmujące się dochodzeniem wierzytelności, zrzeszone w PZZW, którzy przy pomocy swojego wieloletniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej ocenili bieżące zmiany otoczenia innowacyjnego przedsiębiorców oraz przedstawili perspektywy rozwoju cyfrowego środowiska dochodzenia wierzytelności.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z raportem Centrum Monitoringu Danych i Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami: Raport_PZZW_CMD_Innowacje_i_automatyzacja_procesow_29_12.pdf

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login