Windykacja

Rzetelny czyli jaki?Kto wyznacza standardy na rynku?

Rzetelność cecha pożądana przez klientów w każdej branży. Jednak kto wytycza granice rzetelności w biznesie, co to w ogóle znaczy, jak można to ocenić? Błądząc po meandrach znaczeniowych słowa ,i subiektywnych interpretacjach, dochodzimy do „standardów”, czyli zasad wytyczonych przez obiektywne, niezależne podmioty. Najczęściej są to krajowe, regionalne lub branżowe związki firm, których zadaniem jest wyznaczanie dla swoich członków standardów działania i ich kontrola. Artykuł Małgorzaty Bożek CCO, EULEO dla Gazety Finansowej.

Na podstawie branży zarządzania wierzytelnościami, gdzie obowiązują wysokie standardy, przyjrzymy się „rzetelności”, która jest — z jednej strony — naturalną kategorią, według której konsumenci oceniają usługodawców. Z drugiej strony — ocenę rzetelności warto zamknąć w konkretne ramy znaczeniowe w obawie przed nadinterpretacją.

Strażnicy wysokich standardów w Polsce

W sektorze zarządzania wierzytelnościami aktualne zasady wyznacza między innymi Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW), który pełni rolę drogowskazu dla firm z branży, rekomendując im działania nie tylko zgodne z prawem, ale także stanowczo etyczne. Już sama przynależność do PZZW podkreśla transparentność firmy i wolę poddania się reżimowi organizacji. „Każdy nowy członek związku jest uprzednio sprawdzany pod kątem rzetelności i wiarygodności biznesowej” — przyznaje Piotr Badowski, prezes PZZW i członek zarządu EULEO. Obecnie Związek zrzesza 73 podmioty. Związek wydzielił ze swoich struktur Komisję Etyki, której zadaniem jest wypracowywanie oraz aktualizacja dobrych praktyk rynkowych, oraz promowanie zasad etycznych branży. Słowo „rzetelność” oraz jego synonimy odmieniane są przez wszystkie przypadki w dokumencie Zasad Etyki Branży Zarządzania Wierzytelnościami PZZW, który ma pełnić rolę przewodnika dla firm windykacyjnych w prowadzeniu działalności niewzbudzającej zastrzeżeń o naturze etycznej. „Łamanie zasad etyki PZZW, udokumentowane np. skargami, może się wiązać z dotkliwymi sankcjami dla członka Związku, z wykluczeniem go z organizacji włącznie” — mówi Piotr Kaźmierczak z zarządu EULEO, członek Komisji Etyki PZZW.

Strażnicy w Europie

Nad krajowymi związkami firm windykacyjnych czuwają podmioty międzynarodowe zrzeszające reprezentantów z poszczególnych krajów. Przykładem jest The Federation of European National Collection Associations (FENCA) — to organizacja skupiająca związki firm windykacyjnych z 22 krajów europejskich. Celem organizacji jest promowanie najwyższych standardów etycznych, a także norm rzetelnego postępowania w działalności biznesowej oraz promowanie rozwoju prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarze windykacji, z uwzględnieniem interesów firm działających w branży, ale także klientów oraz dłużników.

Jak rozpoznać rzetelną firmę zarządzającą wierzytelnościami

Jak już wspomniano na początku artykułu, sygnałem rzetelności może być przynależność do PZZW, który weryfikuje swoich członków. Dobrym krokiem na drodze zbadania firmy pod kątem jej rzetelności, a co za tym idzie, również uczciwości, staranności, sprawności, profesjonalności, jest zapoznanie się z jej referencjami — aktualnymi (nie starszymi niż rok) opiniami klientów. Internet jest pełen informacji o nierzetelnych windykatorach. Niestety znaczna część tych treści jest przejawem frustracji osób posiadających zadłużenie, z którym nie mogą sobie poradzić. Mając uzasadnione podejrzenia co do rzetelności konkretnej firmy, warto spytać o nią konkretnego klienta, który był lub jest przez taki pod-miot obsługiwany.

Samokontrola

Kreowanie wzorców zachowań idzie z góry, od organizacji międzynarodowych (FENCA), poprzez krajowe organizacje biznesu (PZZW), aż do konkretnych firm. I na tym nie koniec rozprzestrzeniania się właściwych praktyk! Bardzo często konkretne firmy windykacyjne tworzą jeszcze surowsze, własne zasady dobrych praktyk, rygorystyczne polityki postępowania. Takie podejście do biznesu wymusza na nich rynek, a dokładniej coraz bardziej wymagający klienci firm zarządzania wierzytelnościami, np. banki, instytucje finansowe. Firmy z branży zarządzania wierzytelnościami stymulują również prowadzenie rzetelnego, uczciwego biznesu. Prowadzą programy certyfikacyjne dla swoich klientów. Sprawdzone firmy nagradzają odnawialnymi corocznie certyfikatami, np. Firma Wiarygodna Finansowo czy Rozważna Firma. Ten ostatni certyfikat nakłada na posiadaczy obowiązek postępowania zgodnie z Kanonem Dobrych Praktyk Rozważnych Firm. Przedsiębiorstwo posługujące się takim tytułem powinno dalej działać uczciwie i etycznie wobec kontrahentów oraz stosować narzędzia i rozwiązania prewencyjne, zabezpieczające firmę przed dłużnikami i utratą płynności finansowej. Firmy zarządzające wierzytelnościami promują od wielu lat zasady rzetelności i skłonne są do oczyszczania branży z podmiotów nierzetelnych. Windykatorzy XXI w. to profesjonaliści, odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów z zadłużeniami, nieskorzy do tracenia energii na tłumaczenie się z nierzetelnych praktyk. Czarne owce, które i w tej branży się pojawiają, zmuszane są do działania według obowiązujących reguł lub zaprzestania działalności w branży wierzytelności.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login