Prawo

Grupa Robocza ds. Etyki: kontynuacja prac

Pod koniec ubiegłego roku PZZW, dostrzegając pilną potrzebę prowadzenia prac mających na celu nowelizację zasad postępowania i etyki branży zarządzania wierzytelnościami, podjął decyzję o powołaniu Grupy Roboczej. Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 4 grudnia 2018 r., reprezentanci Członków Związku świadczących usługi w ramach szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami, dokonali ustaleń w zakresie struktury i zasad nowelizacji dokumentu oraz zagadnień, których powinny dotyczyć postanowienia kodeksu.

W okresie pomiędzy spotkaniem inauguracyjnym i terminem odbycia się kolejnego posiedzenia Grupy Roboczej prace odbywały się w drodze korespondencji. Z szeregu złożonych propozycji przez członków Grupy jednogłośnie przyjęto wniosek o podzielenie nowelizowanego kodeksu na dwa związane ze sobą dokumenty o różnej randze i poziomie szczegółowości.

Prace na kolejnym spotkaniu, które miało miejsce 29 stycznia br., skupiły się wokół konkretnej treści nowelizowanych postanowień w ramach pierwszego z planowanych do opracowania dokumentów – Zasad Etyki. Ten generalny w swoich zapisach zbiór zasad i dobrych praktyk ma w zamierzeniu Związku cechować się uniwersalnością, niezmiennością w długim okresie i powszechną akceptowalnością przez podmioty działające na tym rynku. Podjęto również pierwsze kroki w celu skonstruowania Przewodnika – zbioru szczegółowych zapisów w zakresie różnych aspektów prowadzenia czynności windykacyjnych, który zgodnie z zamysłem Grupy Roboczej ma być dokumentem o wyższym standardzie. Przyjęcie przez Członka Związku na zasadzie dobrowolności tego kodeksu, ma stanowić deklarację stosowania staranności wyższego rzędu przy prowadzeniu czynności windykacyjnych w stosunku do generalnego dokumentu – Zasad etyki.

Żywiołowa dyskusja na drugim spotkaniu Grupy otworzyła oczy na szereg zagadnień problematycznych w zakresie postrzegania konkretnych rodzajów czynności windykacyjnych, ich charakteru i cech szczególnych, a przede wszystkim sposobu ich rozumienia na łamach orzeczeń sądów i decyzji urzędów. Przyjęty kierunek nowelizacji postanowień obecnie jeszcze obowiązującego Kanonu Dobrych Praktyk i postępowy charakter prac niewątpliwie zaowocuje przyjęciem nowego dokumentu zgodnie z projektowym harmonogramem. Należy zaznaczyć, iż zamykając tenże etap podczas Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami PZZW, który odbędzie się 13 – 15 czerwca br. w Karpaczu, działalność Grupy Roboczej skoncentruje się wokół opracowania szczegółowego, nowatorskiego i praktycznego Przewodnika dla podmiotów działających w tej branży.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login