Windykacja

Jak sztuczna inteligencja pomaga w usprawnianiu obiegu dokumentów w windykacji

Jak sztuczna inteligencja pomaga w poszukiwaniu dłużników

Skip tracing to jeden z procesów windykacyjnych, który bywa wysoce czasochłonny, gdy wykonywany w sposób tradycyjny. Znalezienie osób, które próbują zniknąć z istniejących rejestrów nie jest łatwe, zatem wsparcie ze strony oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji może być prawdziwym przełomem. Dlatego w tym artykule omówimy kluczowe korzyści płynące z automatyzacji windykacji oraz to, jak Alphamoon może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi pracować bardziej efektywnie.

Dla wielu firm windykacyjnych, usługi Buy Now Pay Later mają ogromny wpływ na rynek windykacyjny. Powstanie Buy Now Pay Later zachęca bowiem klientów do ucieczki przed tradycyjnymi kredytami poprzez odkładanie płatności. Klienci uczynili Buy Now Pay Later wielkim, ponieważ wielu właścicieli firm obawiało się opóźnionych płatności i problemów z przepływem gotówki. To zaś przekłada się na rosnącą liczbę dłużników, którzy odkładają płatności budując historię długu.

Dla Twojej firmy windykacyjnej może to oznaczać, że zwykłe działania będą musiały zostać szybko dostosowane. Wśród obszarów, w których można szukać ulepszeń procesów, warto zwrócić uwagę na procesy związane z obiegiem i procesowaniem dokumentów. Przykładem jest skip tracing.

Czym jest skip tracing?

Skip tracing to część procesu windykacyjnego, w której specjaliści starają się ustalić miejsce pobytu dłużnika na podstawie danych z dziesiątek dokumentów i baz danych. Dotyczy to tych dłużników, którzy nie odpowiedzieli na żadne wcześniejsze wezwania do zapłaty.

Zazwyczaj skip tracing kończy się postępowaniem sądowym – egzekwowaniem zastawu sądowego – i przyznaniem wierzycielowi prawa do ściągania należności. Zbudowanie takiej sprawy wymaga jednak sporo czasu.

To jak zabawa w chowanego.

Zadaniem skip tracera jest znalezienie wszelkich istotnych sposobów kontaktu z dłużnikiem. Wiąże się to z przysłowiowym pukaniem do wielu drzwi – od rozmów ze znajomymi dłużnika po oficjalne podmioty, takie jak instytucje publiczne, które mogą dostarczyć cennych informacji pomagających w lokalizowaniu dłużnika.

Znalezienie tej jednej kluczowej informacji, która skieruje zespół windykacyjny pod właściwy adres często wymaga ogromnego wysiłku, może wywoływać kosztowne błędy i niepotrzebnie poniesione koszty po drodze. Windykacja to działalność administracyjna, w której cierpliwość i skrupulatność są na wagę złota, a czas to najważniejszy zasób wymagający optymalizowania.

Intelligentne przetwarzanie dokumentów może pomóc Ci zautomatyzować część procesu windykacji.

Inteligentne przetwarzanie dokumentów w zautomatyzowanej windykacji

IDP, skrót od. Inteligentnego przetwarzania dokumentów (ang. Intelligent Document Processing), obraca się wokół implementacji sztucznej inteligencji w obiegach dokumentów.

Celem IDP jest przekształcenie luźno połączonych, nieustrukturyzowanych danych z dokumentów w uporządkowany, spójny zbiór fragmentów danych, gotowy do dalszego przetwarzania i ekstrakcji wiedzy.

Jak to się ma do windykacji?

Każda sprawa dłużnika oznacza szereg dokumentów, które przechowują informacje o tej konkretnej osobie – zgodnie z tym, co opisaliśmy w poprzednim rozdziale tego artykułu. Szukane informacje znajdują się w:

 • Informacjach dotyczących prawa jazdy
 • Rejestrach sądowych (podczas sprawdzania przeszłości kryminalnej)
 • Historii rachunków bankowych (w tym wnioski kredytowe)
 • Publicznych rejestrach internetowych
 • Raportach kredytowych i wnioskach o karty kredytowe
 • Dokumentacji nieruchomościowej (najem/dzierżawa, rachunki za media)
 • Dokumentach podróżniczych (zapisy podróży lotniczych, zapisy pobytów)

Skip tracerzy zazwyczaj prześwietlają każdy dokument, szukając wskazówek, adresów, numerów telefonów i innych informacji, które mogą ujawnić ślady.

To skomplikowana, śledcza praca, która wymaga czasu.

Z drugiej strony, to także godziny ręcznej pracy, wypełnionej przerzucaniem stron, podkreślaniem istotnych informacji i budowaniem sprawy.

Alphamoon pomaga firmom w windykacji, usuwając szum danych i umożliwiając zespołom znacznie szybszy dostęp do istotnych danych.

Przyjrzyj się trzem podstawowym możliwościom, które pozwalają zespołom windykacyjnym na inteligentniejszą pracę i skupienie się na mniej monotonnych zadaniach.

 • OCR i ekstrakcja danych

OCR (Optical Character Recognition) oparty na sztucznej inteligencji (ang. AI), zastosowuje ją do „tłumaczenia” wszelkiego rodzaju obiektów wizualnych na dane. Ta nowoczesna technologia pokonuje modele oparte na regułach, które były powszechnie stosowane jeszcze kilka lat temu. Zastosowanie AI w OCRze pozwala narzędziu rozpoznawać – tak jak ludziom – obiekty takie jak tabele, odręczne podpisy itp.

W przypadku dokumentów, funkcja OCR na bazie AI jest wspierana przez etap wstępnego przetwarzania klasyfikacji dokumentów. Po załadowaniu dokumentu narzędzie automatycznie rozpoznaje jego układ i przypisuje mu tag – faktura, umowa, zamówienie zakupu itp. Alphamoon zawiera również funkcję dzielenia stron w dużych plikach PDF zawierających wiele zeskanowanych dokumentów.

AI OCR łączy się z ekstrakcją danych, czyli etapem, w którym AI rozpoznaje poszczególne pola z dokumentu i zbiera to wszystko w uporządkowany zestaw danych. Wyodrębnione pola mogą być zatwierdzane pojedynczo lub jako cały dokument.

 • Wyszukiwanie typu Full-Text Search (stosowane w procesie Skip Tracingu)

Jednym z najważniejszych zastosowań Intelligent Document Processing w skip tracingu jest funkcja wyszukiwania pełnotekstowego (Full-Text Search). Każda sprawa dłużnika składa się z dziesiątek, jeśli nie setek dokumentów, które są wykorzystywane przez skip tracerów w celu ustalenia sposobu ich lokalizacji.

Alphamoon skanuje dokumenty i wyodrębni z nich dane, mogą być one przechowywane w oddzielnych plikach. Następnie narzędzie potrafi wyszukać dowolną frazę w dokumentach, co rozwiązuje problem wertowania wielu dokumentów w celu znalezienia danych.

Funkcja ta pomaga również skip tracerom w krzyżowaniu informacji z publicznych baz danych z otrzymanymi do analizy zbiorami dokumentów. Jeden z klientów Alphamoon, polska firma wierzytelnościowa KRUK S.A., wdrożyła automatyzację procesu skip tracingu  i zautomatyzowała przetwarzanie ponad 400.000 dokumentów miesięcznie. Zaowocowało to również przyspieszeniem o 70% procesu pozyskiwania danych i informacji.

 • Klasyfikacja dokumentów i automatyczne dzielenie dokumentów

Skompilowanie dokumentów w jedne akta sprawy oznacza często pozyskiwanie ich z różnych podmiotów – sądów, rejestrów publicznych, historii zatrudnienia i innego rodzaju katalogów informacyjnych. W konsekwencji wzory tych pobranych lub otrzymanych dokumentów różnią się w zależności od ich rodzaju.

Silnik Alphamoon rozumie dokumenty i klasyfikuje je, w oparciu o potężną funkcję rozpoznawania obiektów. Kiedy są one dostarczane jako jeden zgrupowany PDF, narzędzie może przeprowadzić dzielenie dokumentów, co jest krokiem wymaganym do klasyfikacji. W kilka minut PDF zostaje podzielony na konkretne dokumenty.

 • Anonimizacja danych

Proces anonimizacji danych jest jednym z najbardziej innowacyjnych zastosowań IDP opartego na AI. Choć jego głównym adresatem są firmy konsultingowe, anonimizacja danych może pomóc także skip tracerom.

Wszystkie dokumenty używane w procesie zbierania informacji o dłużnikach zawierają dane wrażliwe. Ponieważ potencjalni klienci mogą być zainteresowani poznaniem Twoich wcześniejszych sukcesów, anonimizacja danych umożliwia zamaskowanie wrażliwych danych w plikach, które chcesz udostępnić potencjalnym klientom.

Korzyści z automatyzacji w windykacji

Inwestycje w automatyzację procesów mogą być częścią szerszej transformacji technologicznej, a Ty masz prawo oczekiwać przeglądu potencjalnych zysków dla Twojej firmy. Oto najważniejsze korzyści płynące z automatyzacji procesów windykacyjnych:

 • Automatyzacja wspiera budowanie przemyślanych procesów

Może to zabrzmi banalnie, ale dobrze opracowane procesy są bijącym sercem każdej dobrze prosperującej firmy. Kiedy ludzie działają w określonych ramach, z jasno określonymi rolami i oczekiwaniami, są zwykle o wiele bardziej produktywni i zorganizowani.

Ponadto, automatyzacja może spowodować, że Twoja praca jest zgodna z Fair Debt Collection Practices Act i innymi dokumentami regulującymi, które wyznaczają standardy dla najlepszych praktyk w branży. W rezultacie, Twój zespół działa zgodnie z prawem przez cały czas, co znacznie zmniejsza przestrzeń dla błędów i wszelkich nadużyć informacji lub prywatności, które mogą mieć zły wpływ na zamknięcie sprawy.

 • Ograniczenie czasu poświęcanego na porównywanie danych

Jednym ze szczególnych problemów w procesie skip tracingu jest porównywanie wyodrębnionych danych.

Aby ustalić sposoby kontaktu z dłużnikiem na różnych kanałach i pod różnymi kątami, skip tracerzy często muszą dwukrotnie sprawdzić, czy dane kontaktowe pojawiają się w więcej niż jednym dokumencie. Adres, który wielokrotnie pojawia się w zestawie dokumentów, ma często większe szanse na przybliżenie firmy do dotarcia do dłużnika.

 • Dostęp do plików w chmurze

Istnieje kilka sposobów przechowywania zdigitalizowanych dokumentów. Do najbardziej podstawowych rozwiązań należą G-Suite, One Drive Microsoftu i Dropbox – wraz ze wszystkimi alternatywami.

Jednak żadne z tych narzędzi nie umożliwia jakichkolwiek możliwości przetwarzania dokumentów – np. Full-Text Search.

Z tego powodu najlepiej jest przechowywać pliki dłużników w chmurze, która oferuje inteligentną automatyzację.

 • Przyszłe „poszukiwanie” płatników zalegających z płatnościami

Windykacja ma złą sławę jako biznes zajmujący się przestępcami, którzy odmawiają spłaty swoich zobowiązań. Jest to krzywdzący wizerunek, wzmacniany przez podejrzane firmy, które „egzekwują” spłatę długów za pomocą mięśni, a także rekinów pożyczkowych, którzy osaczają najbardziej potrzebujących klientów.

W rzeczywistości, windykacja oferuje cenny wgląd w płynność finansową i przepływy pieniężne.

Automatyzacja windykacji odblokowuje również aspekt predykcyjny takiej analizy. Pozyskując dane dotyczące grupy osób lub kontrahentów zalegających z płatnościami, firmy mogą profilować klientów – lub dostawców – za pomocą analizy predykcyjnej. Posiadanie takiego narzędzia oceny ryzyka w dużej mierze opłaca się w momentach wahań przepływów pieniężnych.

 • Ograniczenie błędów spowodowanych przez człowieka

Automatyzacja często skutkuje mniejszą liczbą błędów. Pożegnaj się z błędnymi odpisami należności lub opóźnionymi listami ostrzegawczymi. Tworząc bardziej precyzyjny proces, zwiększasz również rentowność swojego biznesu.

Wnioski

Przy obecnych trendach ekonomicznych, windykacja może doświadczyć wykładniczego wzrostu, który przekroczy prognozowaną w USA wycenę rynku na poziomie 17,9 miliarda dolarów. Aby stać się częścią tego trendu, warto zapoznać się z korzyściami płynącymi z automatyzacji dokumentów.

Skontaktuj się z Alphamoon i znajdź najlepszy sposób na wdrożenie automatyzacji w swoim biznesie windykacyjnym.

Kajetan Wyrzykowski, Alphamoon

Kajetan Wyrzykowski, Alphamoon Sp. z o.o.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login