Projekty

Postępy prac nad ustawą o komornikach

Wraz z zakończeniem letniej przerwy w obradach Sejmu i Senatu, poszczególne komisje sejmowe powróciły do prac nad zmianami w prawie. Dla członków PZZW szczególnie istotne pozostają prace nad projektem ustawy o komornikach sądowych oraz bezpośrednio z nią związaną – ustawą o kosztach komorniczych.

Projekt zmian, dotyczący komorników sądowych oraz ich uprawnień, znajduje się obecnie na etapie prac w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o komornikach sądowych, działającej przy sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komisja ds. Legislacji PZZW wzięła udział w obu posiedzeniach podkomisji, które miały miejsce 19 oraz 26 września 2017 roku. Komisję reprezentowali Przemysław Kosiński oraz Jan Prasałek.

Oprócz podmiotów bezpośrednio zainteresowanych, tj. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej, wraz z PZZW aktywny udział w obradach biorą także Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Konfederacja Lewiatan. Z ubolewaniem zauważamy, że zgłaszane przez przedstawicieli strony społecznej uwagi w zdecydowanej większości zostają pominięte.

PZZW krytycznie odnosi się do przyjętego modelu prac nad ustawą, opartego w większości na analizie projektu pod kątem redakcyjnym i stylistycznym, zamiast dyskusji merytorycznej na temat przepisów zawartych w projekcie. Powyższe w zestawieniu z niemal całkowitą rezygnacją z konsultacji publicznych projektu na etapie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości świadczy o niechęci do dialogu oraz woli pominięcia uwag zgłaszanych przez stronę społeczną. Mimo dalszych prac nad projektem ustawy o komornikach sądowych, pozostaje on wewnętrznie niespójny, a część regulacji w nim zawartych może doprowadzić do drastycznego spadku skuteczności egzekucji komorniczej, w szczególności w zakresie egzekucji z ruchomości. Z tego względu dziwić może fakt lakonicznego odnoszenia się do uwag PZZW przez wnioskodawcę i uwzględnianie jedynie uwag redakcyjnych Rządowego Centrum Legislacji.

Pomimo uwag zgłaszanych przez PZZW, Minister Sprawiedliwości nie uznał za zasadne wprowadzenie zmian w projekcie, dotyczących zwiększenia liczby spraw spoza rewiru, które może przyjąć komornik. Podobnie odniósł się do metody obliczania wskaźnika skuteczności egzekucji prowadzonych przez określonego komornika, który w obecnym brzmieniu projektu obniżany jest nie tylko przez egzekucje umorzone w związku z bezskutecznością, ale także w sytuacji, gdy dłużnik po wszczęciu egzekucji dobrowolnie spłaci swój dług do rąk wierzyciela.

Do projektu krytycznie odnieśli się także asesorzy komorniczy, którzy po wejściu w życie projektu zmuszeni będą do założenia własnej kancelarii po odbyciu 6 lat asesury. Uwagi dotyczące bezzasadności tej regulacji nie zostały przyjęte przez wnioskodawcę.

Podkomisja nadzwyczajna wyznaczyła termin następnego, trzeciego już posiedzenia, które odbędzie się w dniu 3 października 2017 roku. Posiedzenie to ma docelowo zakończyć prace nad obiema ustawami na poziomie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. PZZW uważa takie założenia za nieuzasadnione, biorąc pod uwagę, że w trakcie dwóch pierwszych posiedzeń Komisja nie zakończyła obrad nad projektem samej ustawy o komornikach sądowych, podczas gdy do rozpatrzenia pozostaje w całości projekt ustawy o kosztach komorniczych.

Komisja ds. Legislacji weźmie udział w przyszłych pracach legislacyjnych w celu zgłaszania dalszych uwag. Biorąc pod uwagę tempo prac oraz nieuwzględnianie merytorycznych poprawek do projektu na poziomie komisji sejmowej, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami liczy na to, że projekt zostanie skierowany do komisji senackich, w których zgłoszone uwagi zostaną rozważone.

Autor:

Jacek Lemiecha, Prawnik

Członek Komisji ds. Legislacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

pzzw-komisja-ds.-legislacji-jacek-lemiecha

 

 

 

 

 

 

 

PZZW-logo-poziom-rgb

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login