Projekty

RK Legal wprowadziło projekt Cyfrowa Kancelaria

Artykuł konieczny do lektury i rozważenia w kontekście reorganizacji administracji w firmach zarządzających wierzytelnościami.

Projekt „Cyfrowa Kancelaria” został wprowadzony przez Kancelarię RK Legal w czerwcu br. Zakłada on szereg korzyści, ale może stanowić też punkt zwrotny dla rozwoju branży. Z punktu widzenia innych firm warto przyjrzeć się projektowi, który nie tylko przewiduje ujednolicenie sposobu przechowywania dokumentacji, ale również przystosowuje proces do zmieniających się realiów wymiany danych. O tym jak projekt wpłynął na pracę Kancelarii wypowiedziała się Justyna Gryglicka z RK Legal.

Korzyści wynikające z cyfryzacji

W perspektywie kilkudziesięciu miesięcy planowane jest stworzenie Elektronicznego Biura Podawczego. Dzięki niemu wierzyciele i ich pełnomocnicy uzyskają możliwość kierowania i odbierania pism procesowych i orzeczeń sądowych w formie skanów, poprzez portal internetowy. Już teraz kopie i skany orzeczeń uzyskać można przez odpowiednie portale informacyjne sądów.

W najbliższym czasie planowana jest także pełna cyfryzacja akt postępowań egzekucyjnych, co spowoduje upowszechnienie wymiany pism z komornikami wyłącznie w formie elektronicznej. Przewiduje się także cyfryzację postępowań upadłościowych, poprzez wprowadzenie Centralnego Rejestru Upadłości.

Praktyka Kancelarii pokazuje, że cyfryzacja postępowań pozwala na znaczące oszczędności czasu i środków, potrzebnych na archiwizację danych. W związku z tym RK Legal wprowadziło projekt Cyfrowa Kancelaria.

Założenia projektu

Kancelaria promuje wymianę pism z dłużnikami, sądami, urzędami i komornikami wyłącznie w formie elektronicznej. Wszelka komunikacja w tej formie, w tym wymiana skanów i pism, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wymiany plików poprzez serwery danych. Dane są zabezpieczone przy użyciu certyfikowanych programów szyfrujących, co zapewnia najwyższy standard ich ochrony. Wszelka dokumentacja gromadzona w formie elektronicznej w bazach danych jest następnie powielana i przechowywana w formie kopii bezpieczeństwa, co wyklucza możliwość trwałego usunięcia i utraty dokumentów. Pozwala to na odejście od przechowywania dokumentacji w formie papierowej.

Co to oznacza w praktyce?

Przechowywanie dokumentacji uzyskanej w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie w tej formie, w postaci skanów pism zamieszczonych we właściwej bazie danych.

Przechowywanie dokumentacji uzyskanej w formie „papierowej” zależne jest od rodzaju uzyskanego pisma. Pisma, w sposób ustalony indywidualnie z każdym klientem, dzielimy na dwie kategorie – pisma kluczowe i pisma zwyczajne. Te pierwsze przechowywane są zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Pisma zwyczajne archiwizujemy wyłącznie elektronicznie, a ich oryginały, po upływie ustalonego z klientem czasu, niszczymy.

Korzyści z wdrożenia projektu:

  • Zmniejszenie ilości przechowywanej dokumentacji w formie papierowej.
  • W przypadku otrzymania przez kancelarię zlecenia zwrotu akt, klient otrzymuje komplet dokumentacji, zapisanej w ujednoliconym formacie.
  • Czas potrzebny na zwrot dokumentacji zmniejszył się o ponad 30%.
  • Klient, poprzez bazę on-line, uzyskuje możliwość bieżącego dostępu do akt sprawy i wszelkich pism i informacji zapisanych w bazie danych.
  • Ochrona środowiska naturalnego.
  • Zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej.

Autor:

Justyna Gryglicka, Head of Archive Department

rk-legal-logotyp

10-lat-rk-legal

Rączkowski, Kwieciński
Adwokaci Spółka Partnerska

ul. Wilcza 46, IV piętro,
00-679 Warszawa

Tel +48 22 380 33 44
Fax +48 22 380 33 46

kancelaria@rklegal.pl

www.rklegal.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login