Projekty

Branża ICT w obliczu kolejnych wyzwań

Globalny rynek ICT będzie się rozwijać, a sprzedaż technologii, produktów i usług wzrośnie o 2,5 proc. w 2017 roku, wynika z najnowszego raportu Market Monitor przygotowanego przez ekspertów Atradius. Mimo to, w wielu krajach rozwiniętych sektor ICT nie rośnie w tempie, które pozwala firmom unikać skutków rosnących kosztów i spadku cen.

Sektor ICT odgrywa coraz większą rolę tak w rozwoju gospodarek światowych, jak i krajowej. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje on swoim zasięgiem technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje w formie elektronicznej. W odróżnieniu od IT, jest związany z technologiami komunikacyjnymi oraz dotyczącymi sieci. Obydwa pojęcia są ze sobą coraz bardziej zbieżne i w coraz większym stopniu stają się motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego. W swoim najnowszym raporcie z cyklu Market Monitor, eksperci Atradius przyjrzeli się kondycji tego sektora na świecie oraz przedstawili prognozy dotyczące dalszego rozwoju.

Zdaniem analityków Atradius sprzedaż technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych w 2017 roku zwiększy się o 2,5 proc. Dla porównania, w zeszłym roku wzrosła o 2,1 proc. i osiągnęła tym samym poziom ponad 3 bilionów euro, zgodnie z danymi Europejskiego Obserwatorium IT (EITO). Obecnie najważniejszymi czynnikami z punktu widzenia wypłacalności firm z tego sektora są presja cenowa i obniżka marż wynikające ze wzrostu konkurencji i braku zróżnicowania produktów. Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na kurczenie się rynku ze względu na zmniejszający się popyt na tablety oraz trwające osłabienie na tradycyjnym rynku związanym z komputerami PC.

Pomimo tego, że w większości krajów wskaźniki dotyczące upadłości w sektorze ICT są nadal poniżej średniej dla innych gałęzi przemysłu, to przed przedsiębiorstwami stoją kolejne wyzwania, takie jak nieustanny rozwój technologiczny, zmienna sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach oraz nowe trendy stymulujące rynek. Wraz z powszechnym wykorzystaniem technologii chmury, większą mobilnością oraz wykorzystaniem tzw. Internetu rzeczy, sukces dystrybutorów IT zależy od umiejętnego „sprzedania” unikalności i atrakcyjności sprzedawanych rozwiązań. Dla ich przetrwania coraz częściej kluczowe znaczenie ma także wewnętrzna decyzja o wybraniu strategii opartej na masowości lub wręcz przeciwnie, celującej w konkretną niszę rynkową.

Oczekuje się, że ewoluujące technologie będą napędzać w dalszym ciągu rosnącą presję na marże, zacieśnią przepływy pieniężne i nasilą konkurencję. Tym samym zwiększy się prawdopodobieństwo niepowodzeń firm informatycznych, które nie są w stanie odpowiednio przystosować się do nowych warunków. Ponadto eksperci przewidują, że dostawcy ICT o strukturze opierającej się na dźwigni finansowej będą bardziej wrażliwi na ekonomiczne zawirowania. Firmy, które bazują na finansowaniu z banków i kredytach kupieckich w transakcjach ze swoimi dostawcami, będą bardziej narażone na niekorzystne warunki finansowe, zmniejszenie lub zamknięcie linii kredytowych.

Branża ICT jest ważna również dla polskiej gospodarki. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju połowa wszystkich startupów w Polsce reprezentuje właśnie ten sektor. Jednak pomimo jego nieustannego rozwoju w Polsce, do poprawienia pozostaje sporo w zakresie zwiększenia jego efektywności. Choć jest to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów w polskiej gospodarce, potrzebne jest podstawowe wsparcie, szczególnie w obszarze  edukacji na temat zabezpieczania transakcji i należności od odbiorców, a nasi przedsiębiorcy powinni wziąć sobie do serca zagrożenia i wyzwania, z którymi już borykają się podobne im firmy w innych krajach” – powiedział Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. ryzyka Atradius w Polsce.  

Pełną wersję najnowszego raportu z cyklu Market Monitor poświęconego sektorowi ICT można znaleźć na stronie internetowej  https://atradius.pl/.

Autor:

AC_logo

 

 

 

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login