Prawo

Spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

W dniu 29 stycznia w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne ponad 20 przedstawicieli organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentujących środowisko przedsiębiorców. Spotkanie poprowadził Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz, a Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Badowskiego. Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Spotkania z przedstawicielami związków wchodzących w skład Rady mają na celu przygotowanie zbioru propozycji istotnych zmian legislacyjnych, które następnie zostaną przedstawione Radzie Ministrów oraz wszystkim ugrupowaniom politycznym do pilnej realizacji.

W toku spotkania w Krakowie dyskutowane były propozycje zmian prawnych związanych ze składkami ZUS, regionalizacją płacy minimalnej, powołaniem rady odwoławczej reprezentującej sektor MŚP, czy kwestią odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników za podejmowane decyzje. Uczestnicy omówili również zagadnienia związane z praktyką nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców i ich konsekwencji dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Niezwykle istotnym elementem dyskusji, szczególnie z punktu widzenia branży zarządzania wierzytelnościami, było procedowanie w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych. Zwrócono uwagę na skutki długotrwałych postępowań dla stabilności finansowej rynku finansowego, a w szczególności dla utrzymania optymalnego poziomu płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedstawiciele sektora MŚP rozważali korzyści przemawiające za wydłużeniem vacatio legis w przypadku zmian ustawowych i rozporządzeń dotyczących prowadzenia działalności na polskim rynku, tak aby przedstawicielom biznesu zapewnić odpowiednio długi okres czasu na wdrożenie działań dostosowawczych i przygotowanie swojej firmy do nowych wymagań prawnych.

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login