Finanse

W USA mniej bankructw, ale i utrzymująca się niepewność

Firma Atradius opublikowała właśnie raport dotyczący Ameryki Północnej, zawierający szczegółowe analizy – w tym prognozy na 2018 r. – kondycji gospodarczej Kanady, Kostaryki, Meksyku, Panamy i USA. Zdaniem analityków, chociaż obawy o gwałtowny wzrost protekcjonizmu zainicjowanego przez Stany Zjednoczone ustąpiły, polityka handlowa obecnej administracji nadal obarczona jest sporym ryzykiem dla partnerów handlowych, a także dla gospodarki USA.

Po znaczących wzrostach w latach 2008 i 2009 liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych systematycznie maleje. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez sądy w USA, liczba wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw złożonych w sądach federalnych spadła o 2,5 proc. rok do roku w 2016 r. do ponad 24 tys. przypadków. Ponadto wstępne liczby wskazują na 4 proc. spadek w 2017 r. ze względu na dobrą sytuację gospodarczą.

W 2018 r. prognozowany jest skromniejszy spadek liczby niewypłacalności – o 2 proc. – ale w dalszym ciągu istnieje spora niepewność w tym względzie. Na przykład renegocjacje umów NAFTA mogą mieć poważne konsekwencje dla amerykańskich przedsiębiorstw ze względu na niższe inwestycje w oparciu o powszechną obawę wystąpienia nowych przeszkód w prowadzeniu ich działalności. Jednocześnie szybsze niż prognozowane zacieśnienie polityki pieniężnej również może negatywnie wpłynąć na bilanse przedsiębiorstw.

Atradius

Po wzroście PKB w 2016 r. o zaledwie 1,5 proc., wzrost gospodarczy w 2017 r. wyniósł około 2,2 proc. Głównymi czynnikami wzrostu była konsumpcja prywatna, ale także ożywienie w eksporcie dzięki silniejszemu popytowi zewnętrznemu. Także inwestycje ponownie wzrosły ze względu na umiarkowane ożywienie cen energii. Odbicie eksportu i inwestycji spowodowało szerszą ekspansję ekonomiczną niż w 2016 r. Eksport, inwestycje i konsumpcja prywatna powinny nadal rosnąć w 2018 r., wspierane przez niedawno zatwierdzoną kompleksową reformę podatkową. Analitycy Atradius prognozują, że wzrost gospodarczy przyspieszy do 2,5 proc. lub nawet więcej w 2018 roku.

Amerykańska Rezerwa Federalna ostrożnie podniosła stopę procentową o 0,25 proc. do 1,5 proc. podczas grudniowego posiedzenia w 2017 r. Wzrost ten był uzasadniony trwającym rozwojem amerykańskiego rynku pracy i oczekiwaną silną ekspansją gospodarczą w 2018 r. Oczekuje się, że System Rezerwy Federalnej kontynuować będzie stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej w 2018 r. (ogłoszono trzy dodatkowe podwyżki stóp w 2018 r.), to natomiast nie będzie miało znacznego wpływu na wzrost gospodarczy. Przewiduje się, że inflacja wzrośnie w sposób umiarkowany w 2018 r., o 2,2 proc., pozostawiając System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych z pewną swobodą w polityce pieniężnej. Przy kontynuacji planów, ważne jest, aby stworzyć narzędzia pieniężne niezbędne do ustabilizowania gospodarki USA w przypadku przyszłych spowolnień gospodarczych.

„Obawy związane z gwałtownym wzrostem protekcjonizmu zainicjowanego przez USA nieco się zmniejszyły. Do tej pory nie wystąpiły radykalne zmiany w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych, ponieważ w dużej mierze spodziewano się wyjścia z planowanego TPP i załamania negocjacji TTIP, nie zmieniając obecnych reżimów handlowych. Jednak realizowana polityka handlowa administracji USA pozostaje zagrożeniem, nie tylko dla partnerów handlowych, ale także dla samej gospodarki amerykańskiej” – komentuje Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius.

„Biorąc pod uwagę zależność niektórych dużych segmentów amerykańskich przedsiębiorstw od łańcuchów dostaw z Meksykiem, niepowodzenie trwających renegocjacji NAFTA i wycofanie się USA z umowy może poważnie wpłynąć na niektóre branże, np. motoryzacyjną”.

Spośród innych analizowanych krajów, najszybciej w tym roku rozwijać powinna się Panama. Zdaniem ekspertów kraj ten zawdzięcza wzrost na poziomie 5,4 proc. dzięki otwartej, wysoce zdywersyfikowanej i konkurencyjnej gospodarce. Główne wyzwania Panamy stanowią obecnie m.in. walka z korupcją i przestępczością.

W raporcie zwrócono również szczególną uwagę na sposób renegocjacji umów Północnoamerykańskich o wolnym handlu (NAFTA) i ich prawdopodobnego wpływu na każdy kraj. Pełną treść raportu można znaleźć na stronie internetowej https://atradius.pl/.

Autor:

AC_logo

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login