Prawo

Kluczowe zmiany legislacyjne – stanowiska PZZW

Komisja Legislacyjna jest grupą roboczą działającą przy PZZW, której zakres działalności obejmuje monitoring polskich i unijnych legislacji, kontakt z ministerstwami, posłami i komisjami sejmowymi, przygotowywanie stanowisk, opinii i artykułów dotyczących zmian legislacyjnych wpływających na działalność podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami. Przedstawiciele podmiotów z różnych środowisk prowadzących działalność na tym rynku, zrzeszonych pod sztandarem PZZW, pod kierunkiem Radosława Cieciórskiego, prowadzi prace w ramach szeroko pojętego lobbingu, podejmuje kroki w celu aktywnego włączenia Związku i jego Członków w procesy ustawodawcze w naszym kraju i na forum europejskim m.in. poprzez współpracę z innymi związkami branżowymi w FENCA oraz bierze udział w konsultacjach projektów aktów prawnych UE.

Komisja Legislacyjna PZZW w okresie luty – marzec br. skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości oficjalne stanowiska (w załączeniu), w których odniosła się do projektowej treści nowelizacji Kodeksu Karnego w zakresie penalizacji uporczywego nękania oraz do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie zaostrzającej działalność na polskim rynku pożyczek.

Mając na uwadze liczne uwagi zgłoszone do projektu zmiany Kodeksu Karnego przez organizacje branżowe, a w szczególności naszych Członków, wskazujące na znaczące konsekwencje dla wierzycieli i nieprecyzyjne określenie czynów uporczywego nękania, jak również braki w zakresie należytego uzasadnienia proponowanych zmian, Komisja Legislacyjna PZZW skierowała do Ministra Sprawiedliwości wniosek o zorganizowanie przez Ministerstwo konferencji uzgodnieniowej i zaproszenie do wzięcia w niej udziału przedstawicieli Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami i firm windykacyjnych (w załączeniu) .

W zakresie projektu ustawy antywindykacyjnej Komisja podejmuje jeszcze dalsze kroki. Obecnie Komisja Legislacyjna przygotowuje pismo, w którym Związek wyraża zaniepokojenie obecnym sposobem prowadzenia konsultacji i uzgodnień treści nowelizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Stanowisko te zostanie skierowane do FENCA, aby z ramienia tej organizacji, której zakres działalności obejmuje rynki windykacji 22 krajów europejskich, wystąpić ze stanowczą postawą wobec braku prowadzenia merytorycznej dyskusji z przedstawicielami rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Stanowisko PZZW do UD145 – antylichwa

Stanowisko PZZW do projektu o zmianie kodeksu karnego

Pismo MS uzupełnienie

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login