Windykacja

Zarządzanie wierzytelnościami a usługi kancelarii prawniczych

Coraz więcej krajów korzysta z kancelarii prawnych. W Polsce to już norma.

Dużą popularność na świecie w odzyskiwaniu przeterminowanych należności wśród firm w sektorze B2B zdobywają wyspecjalizowane kancelarie prawnicze. Z tegorocznej edycji badania Global Collections Review, przygotowanego na zlecenie Atradius Collections, wynika, że trend ten jest szczególnie zauważalny w krajach Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku. Co ciekawe, polskie przedsiębiorstwa nadal w równym stopniu korzystają z usług kancelarii prawnych, co podejmują działania we własnym zakresie.

Dzięki Global Collections Review lepiej dostosujesz strategię do rynku

Już po raz 10. Atradius opublikował raport przedstawiający trendy w odzyskiwaniu wierzytelności przez firmy z całego świata. Jego treść powstała w oparciu o badania prowadzone na 30 przedsiębiorstwach z najważniejszych krajów Europy, regionu Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk. Każdego roku pragniemy dostarczać aktualne, kompleksowe informacje na temat dynamiki praktyk związanych z odzyskiwaniem należności, co w dalszym rozrachunku pozwala wyciągnąć cenne wnioski dotyczące podejścia biznesowego w kraju czy rynku, który szczególnie nas interesuje. Ponadto, dzięki takim danym, firmy mogą stworzyć strategie dostosowane bezpośrednio do praktyk odpowiadających konkretnym krajom, a w konsekwencji lepiej poradzić sobie z niezapłaconymi fakturami. Niezmiennie stanowią one jedno z największych wyzwań dla rentowności firm, a w szczególności dla podmiotów europejskich. Opóźnione płatności, w rzeczywistości, mogą mieć istotny wpływ na działalność tych podmiotów, tym bardziej, że z czasem prawdopodobieństwo, że niezapłacona kwota zostanie w pełni uregulowana maleje.

Ostrożność w Europie i zdecydowanie w Azji

Wyniki tegorocznego badania pokazują kilka znaczących tendencji. Przede wszystkim firmy z Europy, w porównaniu do przedsiębiorstw z innych regionów, są znacznie ostrożniejsze w swoich prognozach. Spodziewają się one większych opóźnień w płatnościach, pogorszenia sytuacji ryzyka kredytowego oraz wzrostu liczby klientów tzw. wysokiego ryzyka. Stosunkowo bardziej pozytywne nastawienie na ten rok reprezentują kraje z Azji oraz obu Ameryk, zwłaszcza, jeśli chodzi o jakość portfela przeterminowanych płatności czy poziom ryzyka.

Ta ostrożność jest również widoczna w wyborze działań związanych z odzyskiwaniem należności. W odróżnieniu na przykład od Azji, europejskie przedsiębiorstwa z dystansem podchodzą do szerokiego wachlarza usług finansowych, takich jak chociażby system kontroli płatności faktur. Preferują one tradycyjne działania, takie jak wysyłka wezwania do zapłaty. Niemniej jednak, w większości zbadanych krajów w dalszym ciągu dominuje korzystanie z własnych zasobów w kontekście odzyskiwania należności. Na ich tle wyróżniają się kraje azjatyckie, które przejawiają najbardziej zdecydowane podejście w tym zakresie – zarówno, jeśli chodzi o windykację wewnętrzną, jak i korzystanie z usług firm zewnętrznych. W efekcie firmy te są najbardziej skłonne do wykorzystywania dodatkowych usług, spoza kanonu standardowej obsługi, nierzadko sięgając po różne narzędzia służące do minimalizowania ryzyka kredytowego.

Kancelarie prawne coraz bardziej atrakcyjne

Z 10. edycji raportu wyłania się jeszcze jedna zasadnicza zmiana w podejściu do przeterminowanych płatności. Mimo że w dalszym ciągu spora rzesza przedsiębiorców wpływa na kontrahentów przy użyciu własnych środków, to już w poprzednim roku dało się zauważyć częstsze korzystanie z usług wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, szczególnie w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Korzystając z usług zewnętrznych ekspertów, coraz więcej podmiotów wybiera usługi prawników, kładąc tym samym większy nacisk na skuteczność procedur prawnych niż polubownego podejścia. Do krajów wyróżniających się w tym aspekcie zaliczyć trzeba: Włochy, Hiszpanię, Niemcy, Francję i Belgię, ale też Chiny, Indie, Indonezję, Meksyk czy Brazylię. W Polsce trend ten zarysowuje się już od jakiegoś czasu, stąd w minionym roku postanowiliśmy znacznie zdywersyfikować ofertę Atradius w Polsce, uruchamiając własną kancelarię prawną Starzyński i Wspólnicy, Kancelaria prawna sp. k. Polskie firmy wyróżniają się równie częstym korzystaniem z usług kancelarii, co działaniami podejmowanymi we własnym zakresie, przy jednoczesnym dużym zainteresowaniu wyspecjalizowanymi agencjami windykacyjnymi.

Autor:

Włodzimierz Szymczak, Dyrektor Zarządzający Atradius Collections w Polsce

wlodzimierz-szymczak-atradius-collections

atradius-collections-logotyp

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

Tel +48 22 395 47 00

Fax +48 22 395 47 49

client_relations_pl@atradius.com

www.atradius.pl

Rekomendowane

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz Login